Tuesday, April 29, 2008

Báo New York Times Đăng Lời Kêu Gọi Tẩy Chay Thế Vận Hội Bắc KinhNgày 28 tháng 4, 2008 – "Cùng với việc làm ngơ trước tình trạng diệt chủng tại Daphur, tiếp tục ủng hộ chế độ độc tài quân phiệt tại Miến Điện, và nhất là ngang nhiên tước đoạt nhân quyền cuả chính dân chúng nước mình, vv..., hành động xâm chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam cũng như chiếm cứ và đàn áp dã man nhân dân Tây Tạng hiện nay đã chứng tỏ rõ ràng CS Trung Quốc không xứng đáng để tổ chức Thế Vân Hội 2008." Đó là chủ điểm của Lời Kêu Gọi Tẩy Chay Thế Vận Hội Bắc Kinh của Cộng đồng Người Việt Hải ngoại đăng trên báo New York Times, số ra ngày 28 tháng Tư, 2008, đúng thời điểm đang diễn ra những hành động phản đối cuộc rước đuốc Thế Vận tại Sài Gòn (ngày 29 tháng Tư năm 2008 tại Việt Nam).

Lời Kêu Gọi (LKG), đăng trên nửa trang báo, trang A19 trong phần Thế Giới của tờ Times, có hình thức một thư ngỏ gửi ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, các vị nguyên thủ quốc gia, và dân chúng toàn thế giới. Sau khi trình bày diễn tiến việc Trung Cộng lấn chiếm Hoàng Sa và Trường Sa, và trích dẫn các điều khoản của Hiến chương của Liên Hiệp Quốc để chứng minh Trung Cộng đã vi phạm nghiêm trọng, LKG đã "Cực lực tố cáo chủ nghĩa bá quyền của Trung Quốc, thể hiện cụ thể và thô bạo qua việc dùng vũ lực cưỡng chiếm lãnh thổ và lãnh hải các nước lân bang" và khẳng định "Hoàn toàn phủ nhận chủ quyền Trung Hoa trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa". Về trách nhiệm của Hà Nội, LKG vạch rõ "nhà cầm quyền CSVN đã khiếp nhược không giám công bố rộng rãi và phản kháng đúng mức các hành động xâm lăng ngang ngược kể trên của nước CS đàn anh!".

Trong phần cuối, viện dẫn lý do "Bắc kinh đã thiếu hẳn tinh thần hiếu hoà, ý chí đoàn kết, thái độ ngay thẳng, và tinh thần tôn trọng công lý, những yếu tố căn bản của các kỳ Thế Vận Hội" LKG kết thúc bằng câu "Vì vậy, chúng tôi long trọng kêu gọi dân chúng toàn thế giới hãy TẨY CHAY THẾ VẬN HỘI BẮC KINH 2008".

Được biết, New York Times, ấn hành hơn 1 triệu số mỗi ngày ngay tại New York, nơi đặt trụ sở LHQ, là nhật báo có ảnh hưởng hàng đầu đối với giới ngoại giao quốc tế.

Theo BAN VẬN ĐỘNG LỜI KÊU GỌI DÂN CHỦ (BVĐ/LKGDC http://www.acallfordemocracy.org/ ), nhóm gây quĩ để đăng LKG trên báo New York Times, công cuộc vận động này được chuẩn bị từ tháng 12 năm 2007, ngay sau khi Trung Cộng công bố viện thành lập huyện Tam Sa để cai quản Hoàng Sa và Trường Sa. Sau nhiều lần thương lượng New York Times đồng ý tính giá 30,000 mỹ kim (thay vì hơn 50,000). Đồng hương và các đoàn thể đã đóng góp đuợc gần 23 nghìn MK. BVĐ/LKGDC khẩn thiết kêu gọi đồng hương tiếp tục ủng hộ để thanh toán 7 ngìn MK còn thiếu. Chi phiếu đóng góp xin đề “A Call For Democracy” hoặc “Lời Kêu Gọi Dân Chủ”, gửi về địa chỉ P.O. Box 25601, San Mateo, CA 94402, USA. Danh sách cá nhân và đoàn thể đóng góp cùng chi tiết chi, thu tài chính được liệt kê đày đủ, rõ ràng trong các websites ACallForDemocracy.org và LoiKeuGoiDanChu.org (mục "Kêu gọi thế giới tẩy chay Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008" phần "Kết Qủa Đóng Góp")

Trước đây, BAN VẬN ĐỘNG LỜI KÊU GỌI DÂN CHỦ đã thực hiện 2 lần đăng Thư Ngỏ vận động dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam trên nhật báo Washington Post, ngày 21 tháng 6 năm 2005, khi Thủ tướng CS Phan Văn Khải thăm Hoa Kỳ, và ngày 14 tháng 11 năm 2006, khi TT Hoa Kỳ George W. Bush đến Việt Nam tham dự Hội Nghị APEC. BVĐ/LKGDC cũng thực hiện nhiều posters và postcards hình LM Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng. Muốn nhận các ấn phẩm này, xin liên lạc địa chỉ ghi trên, hoặc gửi email về ACFD@ACallForDemocracy.org hoặc BVD@LoiKeugoiDanChu.org.

Dưới đây là nguyên văn Lời Kêu Gọi bằng Anh ngữ và Việt ngữ.

Let's Boycott the Beijing 2008 Olympics

A Call by the Vietnamese Community
to:
- The Secretary-General of the United Nations
- Heads of States
- Peoples of the world

On 2 December 2007, the government of Communist China formalized its occupation of Vietnamese sovereign territory the Paracel and Spratly Archipelagos when it unilaterally announced the establishment of the district of Tam Sa, as part of the Province of Hainan.

This decision is the culmination of a succession of brazen acts leading to the occupation of sovereign Vietnamese territory, including:
 • The use of naval power to occupy all the Paracel islands on 19 January 1974
 • The continued use of naval power to invade some of the Spratly islands on 14 March 1988
 • The declared intention to annex the Paracel and Spratly Archipelagos on 14 April 1988.
Together with the repression of the people of Tibet who are fighting for freedom, these acts have unmasked the hegemonic nature of the Beijing regime, their readiness to use force to violate the territorial integrity of neighboring nations, regardless of historical evidence.

The Spratly and Paracel archipelagos have belonged to Vietnam for more than 300 years. China’s acts of aggression and territorial occupation violated Article 2, Sub-Article 4, of the Charter of the United Nations which states:

  “The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following Principles:

  4. All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.”
Pursuant to such article, a member nation shall not use force, in any circumstances, to violate the independence and territorial integrity of another nation.

China’s illegal occupation of the Spratly and Paracel archipelagos will certainly create instability in East and South East Asia.

More deserving of condemnation is the fact that the government of the Socialist Republic of Vietnam lacks the courage and fortitude to denounce publicly, and protest vigorously enough in the international forum, this flagrant invasion by their Communist mentor.

Considering the circumstances, we, Vietnamese all over the world:
 • Earnestly denounce Chinese hegemony which has been evidenced by its brazen use of force to occupy territory and sea areas of neighbouring nations;
 • Strongly condemn the occupation of Tibet and the barbarous repression of its people;
 • Refute Chinese sovereignty over the Paracel and Spratly Archipelagos;
 • Call on the United Nations and other peace-loving and justice-holding nations to use all means in their possession to pressure China to return these archipelagos to Vietnam.
Together with her disregard for the massacre in Darfur, her continued support for the military Junta in Burma, her violation of the human rights of her own citizens, her occupation of the Paracel and Spratly Archipelagos, and her invasion of Tibet and her repression of its people, are evidence that China does not deserve the right to host the 2008 Olympics. Communist China lacks the spirit of peace, unity, fortitude and respect for justice which are the essential underlying elements of successive Olympic Games.

For the above reasons, we solemnly call on the peoples of the world to:

Boycott the Beijing 2008 Olympics

Overseas Vietnamese Community
The list of supporting organizations and individuals can be found at website: http://www.acallfordemocracy.org/


Cộng Đồng Người Việt Kêu Gọi
Tẩy Chay Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008

  Thư Ngỏ
  Kính gửi:
  - Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc
  - Quí vị Nguyên Thủ Các Quốc Gia
  - Dân chúng toàn thế giới
Ngày 2 tháng 12 năm 2007, nhà cầm quyền CS Trung Quốc đã tự hợp thức hóa việc lấn chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam khi tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam để quản trị các quần đảo này. Quyết định này là điểm kết của một chuỗi các hành động ngang ngược trong việc chiếm cứ các hải đảo của Việt Nam, gồm:

 • Ngày 19 tháng Giêng năm 1974, dùng hải quân cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa;
 • Ngày 14 tháng Ba năm 1988, tiếp tục dùng hải quân đánh chiếm một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa;
 • Ngày 14 tháng Tư năm 1988, tuyên bố sát nhập hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào tỉnh Hải Nam.
Cùng với việc đàn áp dã man những người Tây Tạng đòi tự do, các hành động xâm lăng trắng trợn trên đã làm lộ rõ bộ mặt bá quyền của nhà cầm quyền Bắc Kinh, dùng vũ lực xâm chiếm đất đai của nước lân bang, bất chấp đến các chứng tích lịch sử qua đó, các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam từ hơn 300 năm nay. Các hành động bạo ngược này cũng đã vi phạm trắng trợn điều 2 đoạn 4 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, theo đó một thành viên của Liên Hiệp Quốc không được quyền dùng vũ lực hay bất cứ một hình thức nào khác, xâm phạm độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của nước khác. Và việc lấn chiếm phi pháp này chắc chắn tạo ra bất ổn trong khu vực Đông và Đông Nam Á Châu.

Đáng lên án hơn nữa là việc nhà cầm quyền CSVN đã khiếp nhược không giám công bố rộng rãi và phản kháng đúng mức các hành động xâm lăng ngang ngược kể trên của nước CS đàn anh!

Trước những sự kiện trên, chúng tôi, những người Việt khắp nơi trên thế giới:
 • Cực lực tố cáo chủ nghĩa bá quyền của Trung Quốc, thể hiện cụ thể và thô bạo qua việc dùng vũ lực cưỡng chiếm lãnh thổ và lãnh hải các nước lân bang;
 • Mạnh mẽ lên án Trung Cộng chiếm cứ và đang đàn áp dã man nhân dân Tây Tạng;
 • Hoàn toàn phủ nhận chủ quyền Trung Hoa trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa;
 • Long trọng kêu gọi Liên Hiệp Quốc và các quốc gia yêu chuộng hoà bình và công lý làm mọi cách để Trung Quốc hoàn trả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lại cho Việt Nam.
Cùng với việc làm ngơ trước tình trạng diệt chủng tại Daphur, tiếp tục ủng hộ chế độ độc tài quân phiệt tại Miến Điện, và nhất là ngang nhiên tước đoạt nhân quyền cuả chính dân chúng nước mình, vv..., hành động xâm chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam cũng như chiếm cứ và đàn áp dã man nhân dân Tây Tạng hiện nay đã chứng tỏ rõ ràng CS Trung Quốc không xứng đáng để tổ chức Thế Vân Hội 2008. Bắc kinh đã thiếu hẳn tinh thần hiếu hoà, ý chí đoàn kết, thái độ ngay thẳng, và tinh thần tôn trọng công lý, những yếu tố căn bản của các kỳ Thế Vận Hội.

Vì vậy, chúng tôi long trọng kêu gọi dân chúng toàn thế giới hãy TẨY CHAY THẾ VẬN HỘI BẮC KINH 2008

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI
Danh sách các đoàn thể và cá nhân hỗ trợ liệt kê trong website: http://www.acallfordemocracy.org/

No comments: