Tuesday, April 29, 2008

Báo New York Times Đăng Lời Kêu Gọi Tẩy Chay Thế Vận Hội Bắc KinhNgày 28 tháng 4, 2008 – "Cùng với việc làm ngơ trước tình trạng diệt chủng tại Daphur, tiếp tục ủng hộ chế độ độc tài quân phiệt tại Miến Điện, và nhất là ngang nhiên tước đoạt nhân quyền cuả chính dân chúng nước mình, vv..., hành động xâm chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam cũng như chiếm cứ và đàn áp dã man nhân dân Tây Tạng hiện nay đã chứng tỏ rõ ràng CS Trung Quốc không xứng đáng để tổ chức Thế Vân Hội 2008." Đó là chủ điểm của Lời Kêu Gọi Tẩy Chay Thế Vận Hội Bắc Kinh của Cộng đồng Người Việt Hải ngoại đăng trên báo New York Times, số ra ngày 28 tháng Tư, 2008, đúng thời điểm đang diễn ra những hành động phản đối cuộc rước đuốc Thế Vận tại Sài Gòn (ngày 29 tháng Tư năm 2008 tại Việt Nam).

Lời Kêu Gọi (LKG), đăng trên nửa trang báo, trang A19 trong phần Thế Giới của tờ Times, có hình thức một thư ngỏ gửi ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc, các vị nguyên thủ quốc gia, và dân chúng toàn thế giới. Sau khi trình bày diễn tiến việc Trung Cộng lấn chiếm Hoàng Sa và Trường Sa, và trích dẫn các điều khoản của Hiến chương của Liên Hiệp Quốc để chứng minh Trung Cộng đã vi phạm nghiêm trọng, LKG đã "Cực lực tố cáo chủ nghĩa bá quyền của Trung Quốc, thể hiện cụ thể và thô bạo qua việc dùng vũ lực cưỡng chiếm lãnh thổ và lãnh hải các nước lân bang" và khẳng định "Hoàn toàn phủ nhận chủ quyền Trung Hoa trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa". Về trách nhiệm của Hà Nội, LKG vạch rõ "nhà cầm quyền CSVN đã khiếp nhược không giám công bố rộng rãi và phản kháng đúng mức các hành động xâm lăng ngang ngược kể trên của nước CS đàn anh!".

Trong phần cuối, viện dẫn lý do "Bắc kinh đã thiếu hẳn tinh thần hiếu hoà, ý chí đoàn kết, thái độ ngay thẳng, và tinh thần tôn trọng công lý, những yếu tố căn bản của các kỳ Thế Vận Hội" LKG kết thúc bằng câu "Vì vậy, chúng tôi long trọng kêu gọi dân chúng toàn thế giới hãy TẨY CHAY THẾ VẬN HỘI BẮC KINH 2008".

Được biết, New York Times, ấn hành hơn 1 triệu số mỗi ngày ngay tại New York, nơi đặt trụ sở LHQ, là nhật báo có ảnh hưởng hàng đầu đối với giới ngoại giao quốc tế.

Theo BAN VẬN ĐỘNG LỜI KÊU GỌI DÂN CHỦ (BVĐ/LKGDC http://www.acallfordemocracy.org/ ), nhóm gây quĩ để đăng LKG trên báo New York Times, công cuộc vận động này được chuẩn bị từ tháng 12 năm 2007, ngay sau khi Trung Cộng công bố viện thành lập huyện Tam Sa để cai quản Hoàng Sa và Trường Sa. Sau nhiều lần thương lượng New York Times đồng ý tính giá 30,000 mỹ kim (thay vì hơn 50,000). Đồng hương và các đoàn thể đã đóng góp đuợc gần 23 nghìn MK. BVĐ/LKGDC khẩn thiết kêu gọi đồng hương tiếp tục ủng hộ để thanh toán 7 ngìn MK còn thiếu. Chi phiếu đóng góp xin đề “A Call For Democracy” hoặc “Lời Kêu Gọi Dân Chủ”, gửi về địa chỉ P.O. Box 25601, San Mateo, CA 94402, USA. Danh sách cá nhân và đoàn thể đóng góp cùng chi tiết chi, thu tài chính được liệt kê đày đủ, rõ ràng trong các websites ACallForDemocracy.org và LoiKeuGoiDanChu.org (mục "Kêu gọi thế giới tẩy chay Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008" phần "Kết Qủa Đóng Góp")

Trước đây, BAN VẬN ĐỘNG LỜI KÊU GỌI DÂN CHỦ đã thực hiện 2 lần đăng Thư Ngỏ vận động dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam trên nhật báo Washington Post, ngày 21 tháng 6 năm 2005, khi Thủ tướng CS Phan Văn Khải thăm Hoa Kỳ, và ngày 14 tháng 11 năm 2006, khi TT Hoa Kỳ George W. Bush đến Việt Nam tham dự Hội Nghị APEC. BVĐ/LKGDC cũng thực hiện nhiều posters và postcards hình LM Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng. Muốn nhận các ấn phẩm này, xin liên lạc địa chỉ ghi trên, hoặc gửi email về ACFD@ACallForDemocracy.org hoặc BVD@LoiKeugoiDanChu.org.

Dưới đây là nguyên văn Lời Kêu Gọi bằng Anh ngữ và Việt ngữ.

Let's Boycott the Beijing 2008 Olympics

A Call by the Vietnamese Community
to:
- The Secretary-General of the United Nations
- Heads of States
- Peoples of the world

On 2 December 2007, the government of Communist China formalized its occupation of Vietnamese sovereign territory the Paracel and Spratly Archipelagos when it unilaterally announced the establishment of the district of Tam Sa, as part of the Province of Hainan.

This decision is the culmination of a succession of brazen acts leading to the occupation of sovereign Vietnamese territory, including:
 • The use of naval power to occupy all the Paracel islands on 19 January 1974
 • The continued use of naval power to invade some of the Spratly islands on 14 March 1988
 • The declared intention to annex the Paracel and Spratly Archipelagos on 14 April 1988.
Together with the repression of the people of Tibet who are fighting for freedom, these acts have unmasked the hegemonic nature of the Beijing regime, their readiness to use force to violate the territorial integrity of neighboring nations, regardless of historical evidence.

The Spratly and Paracel archipelagos have belonged to Vietnam for more than 300 years. China’s acts of aggression and territorial occupation violated Article 2, Sub-Article 4, of the Charter of the United Nations which states:

  “The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following Principles:

  4. All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.”
Pursuant to such article, a member nation shall not use force, in any circumstances, to violate the independence and territorial integrity of another nation.

China’s illegal occupation of the Spratly and Paracel archipelagos will certainly create instability in East and South East Asia.

More deserving of condemnation is the fact that the government of the Socialist Republic of Vietnam lacks the courage and fortitude to denounce publicly, and protest vigorously enough in the international forum, this flagrant invasion by their Communist mentor.

Considering the circumstances, we, Vietnamese all over the world:
 • Earnestly denounce Chinese hegemony which has been evidenced by its brazen use of force to occupy territory and sea areas of neighbouring nations;
 • Strongly condemn the occupation of Tibet and the barbarous repression of its people;
 • Refute Chinese sovereignty over the Paracel and Spratly Archipelagos;
 • Call on the United Nations and other peace-loving and justice-holding nations to use all means in their possession to pressure China to return these archipelagos to Vietnam.
Together with her disregard for the massacre in Darfur, her continued support for the military Junta in Burma, her violation of the human rights of her own citizens, her occupation of the Paracel and Spratly Archipelagos, and her invasion of Tibet and her repression of its people, are evidence that China does not deserve the right to host the 2008 Olympics. Communist China lacks the spirit of peace, unity, fortitude and respect for justice which are the essential underlying elements of successive Olympic Games.

For the above reasons, we solemnly call on the peoples of the world to:

Boycott the Beijing 2008 Olympics

Overseas Vietnamese Community
The list of supporting organizations and individuals can be found at website: http://www.acallfordemocracy.org/


Cộng Đồng Người Việt Kêu Gọi
Tẩy Chay Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008

  Thư Ngỏ
  Kính gửi:
  - Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc
  - Quí vị Nguyên Thủ Các Quốc Gia
  - Dân chúng toàn thế giới
Ngày 2 tháng 12 năm 2007, nhà cầm quyền CS Trung Quốc đã tự hợp thức hóa việc lấn chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam khi tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam để quản trị các quần đảo này. Quyết định này là điểm kết của một chuỗi các hành động ngang ngược trong việc chiếm cứ các hải đảo của Việt Nam, gồm:

 • Ngày 19 tháng Giêng năm 1974, dùng hải quân cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa;
 • Ngày 14 tháng Ba năm 1988, tiếp tục dùng hải quân đánh chiếm một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa;
 • Ngày 14 tháng Tư năm 1988, tuyên bố sát nhập hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào tỉnh Hải Nam.
Cùng với việc đàn áp dã man những người Tây Tạng đòi tự do, các hành động xâm lăng trắng trợn trên đã làm lộ rõ bộ mặt bá quyền của nhà cầm quyền Bắc Kinh, dùng vũ lực xâm chiếm đất đai của nước lân bang, bất chấp đến các chứng tích lịch sử qua đó, các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam từ hơn 300 năm nay. Các hành động bạo ngược này cũng đã vi phạm trắng trợn điều 2 đoạn 4 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, theo đó một thành viên của Liên Hiệp Quốc không được quyền dùng vũ lực hay bất cứ một hình thức nào khác, xâm phạm độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của nước khác. Và việc lấn chiếm phi pháp này chắc chắn tạo ra bất ổn trong khu vực Đông và Đông Nam Á Châu.

Đáng lên án hơn nữa là việc nhà cầm quyền CSVN đã khiếp nhược không giám công bố rộng rãi và phản kháng đúng mức các hành động xâm lăng ngang ngược kể trên của nước CS đàn anh!

Trước những sự kiện trên, chúng tôi, những người Việt khắp nơi trên thế giới:
 • Cực lực tố cáo chủ nghĩa bá quyền của Trung Quốc, thể hiện cụ thể và thô bạo qua việc dùng vũ lực cưỡng chiếm lãnh thổ và lãnh hải các nước lân bang;
 • Mạnh mẽ lên án Trung Cộng chiếm cứ và đang đàn áp dã man nhân dân Tây Tạng;
 • Hoàn toàn phủ nhận chủ quyền Trung Hoa trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa;
 • Long trọng kêu gọi Liên Hiệp Quốc và các quốc gia yêu chuộng hoà bình và công lý làm mọi cách để Trung Quốc hoàn trả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lại cho Việt Nam.
Cùng với việc làm ngơ trước tình trạng diệt chủng tại Daphur, tiếp tục ủng hộ chế độ độc tài quân phiệt tại Miến Điện, và nhất là ngang nhiên tước đoạt nhân quyền cuả chính dân chúng nước mình, vv..., hành động xâm chiếm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam cũng như chiếm cứ và đàn áp dã man nhân dân Tây Tạng hiện nay đã chứng tỏ rõ ràng CS Trung Quốc không xứng đáng để tổ chức Thế Vân Hội 2008. Bắc kinh đã thiếu hẳn tinh thần hiếu hoà, ý chí đoàn kết, thái độ ngay thẳng, và tinh thần tôn trọng công lý, những yếu tố căn bản của các kỳ Thế Vận Hội.

Vì vậy, chúng tôi long trọng kêu gọi dân chúng toàn thế giới hãy TẨY CHAY THẾ VẬN HỘI BẮC KINH 2008

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI
Danh sách các đoàn thể và cá nhân hỗ trợ liệt kê trong website: http://www.acallfordemocracy.org/

Monday, April 28, 2008

Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ

Ls Nguyễn văn Chức

LÁ CỜ CUẢ NGƯỜI QUỐC GIA VN LÀM NHIỆM VỤ DÂN TỘC,CHỐNG LẠI BỌN CSVN LÀM NGHĨA VỤ QUỐC TẾ


Cờ vàng ba sọc đỏ!

Đó là cờ của Nguời Quốc Gia VN làm nghĩa vụ dân tộc, chống lại bọn CS VN làm nghĩa vụ quốc tế. Nói cách khác: đó là cờ chính nghĩa của dân tộc VN.

Ngày 30 tháng 4 năm nay (1995), trả lời một cuộc phỏng vấn của tờ Le Monde tại Paris,Võ văn Kiệt đã lên án lá cờ vàng ba sọc đỏ, và khuyên Người Việt Tỵ Nạn hãy bỏ lá cờ ấy đi.

Thực ra, chẳng phải bây giờ VC mới lên án lá cờ của người quốc gia. Chẳng phải bây giờ VC mới nguyền rủa lá cờ ấy. Nhưng chưa bao giờ một tên thủ tướng VC phải đích thân lên tiếng.

Võ văn Kiệt - thủ tướng Việt Cộng và là tên đầu sỏ đứng thứ ba trong chính trị bộ VC, sau Đỗ Mưới , Lê Đức Anh--đã lên tiếng.

Lên tiếng, như thi hành một sứ mạng thúc bách của đảng. Lên tiếng tại Paris, kinh đô ánh sáng của Âu Châu. Lên tiếng trên một tờ báo uy tín nhất của giới chính trị Pháp, tờ Le Monde. Và lên tiếng nhân dịp ngày 30/ 4 , ngày mà từ 20 năm nay VC từng rêu rao là ngày cách mạng thành công .
Câu hỏi được đặt ra: tại sao Võ Văn Kiệt đã phải lên tiếng?

Chúng ta hãy ôn lại lịch sử.

Năm 1948, bọn CS Hồ Chí Minh lộ mặt thật là đại họa và đại thù của dân tộc VN. Cái thực thể mang tên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, với lá cờ đỏ sao vàng và tiếng quân ca của chúng nó, không che đậy được thân xác cùi hủi của một đội ngũ đã hiện nguyên hình tay sai cộng sản quốc tế.
Trước thực tế đó, người quốc gia đã ngồi lại với nhau, dưới một định chế, một quốc kỳ, một quốc ca và một lãnh đạo, để chống lại kẻ thù của dân tộc.

Ngày 20 tháng 5/1948, một hội nghị của các đoàn thể quốc gia nhóm họp. Hội nghị đã biểu quyết bản pháp quy tạm thời, cử tướng Nguyễn Văn Xuân làm thủ tướng chính phủ lâm thời Việt Nam. Ngày 2 tháng 6 / 1948, chiếu pháp quy tạm thời, chính phủ Nguyễn Văn Xuân đã tuyên bố chính thức hóa quốc ca và quốc kỳ của nước Việt Nam. Sự kiện này đã được cựu hoàng Bảo Đại ghi rõ trong cuốn Le Dragon d'Annam.

«Quốc ca , là bài Tiếng Gọi Công Dân. Và quốc kỳ, là lá cờ vàng ba sọc đỏ.»

Ngày 5 tháng 6 / 1948, lá cờ vàng ba sọc đã chính thức đi vào cộng đồng quốc tế, khi cùng với lá cờ Pháp bay trên vịnh Hạ Long, trong buổi lễ ký kết thỏa ước quốc tế giữa Pháp và Quốc Gia Việt Nam (Etat du Việt Nam). Tài liệu của bộ ngoại giao Mỹ, hiện lưu trữ tại thư viên quốc hội Mỹ, khi tường thuật biến cố lịch sử này, đã mô tả lá cờ của Quốc Gia Việt Nam bằng bẩy chữ sau đây:

«The Vietnam flag: yellow with red stripes»
(Cờ VN: mầu vàng với sọc đỏ)


Chúng ta hãy đọc kỹ, Tài liệu viết rõ «The Vietnam flag», «cờ Việt Nam». Minh thị và mặc nhiên, trước quốc tế, cái thực thể mang tênø Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và lá cờ đỏ sao vàng của bọn Hồ Chí Minh đã bị thê giới tự do đặt ra ngoài vòng pháp luật.

Trên đây là lịch sử pháp lý của lá cờ vàng ba sọc của người quốc gia. Và cũng là lịch sử pháp lý lá quốc kỳ của nước Việt Nam tự do. Lịch sử ấy trải dài qua hai thời đại. Thời đại Quốc Gia Việt Nam (Etat du Vietnam, 1948- 1955). Và thời đại Cộng Hòa VN (République du Vietnam, 1955- 1975), một thực thể đã được 48 quốc gia trên thế giới nhìn nhận.

Nhưng, có một giá trị cao hơn . Đó là giá trị của sự chính thống (légitimité).

Từ ngày ra đời đến nay, lá cờ vàng ba sọc đã gắn liền với sinh mệnh của dân tộc VN trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù CS. Bao nhiêu chiến công lẫy lừng của anh em chiến sĩ Quốc Gia đã được thực hiện và tuyên dương dưới lá cờ ấy! Bao nhiêu máu của các chiến sĩ QG đã nhuộm thắm lá cờ ấy! Bao nhiêu xác và quan tài những chiến sĩ QG nằm xuống cho đại nghĩa, đã được lá cờ ấy phủ lên?

Và sau 1975, lá cờ ấy có mặt khắp năm châu, biểu tượng của một nước Việt Nam Tự Do, và biểu tượng cho cuộc đấu tranh của Người Việt Tỵ Nạn năm châu chống lại bạo quyền Việt Cộng.

Và ngày hôm nay, sau 50 năm, lá cờ ấy nghiễm nhiên trở thành biểu tượng thiêng liêng mà lòng người VN đang hướng về. Lòng người Việt Nam ngoài nuớc. Và lòng người Việt Nam trong nước, Bắc cũng như Nam.

Hơn ai hết--có lẽ hơn cả người quốc gia chúng ta--Việt Cộng đã ý thức sâu sắc được thực tế nói trên. Đồng thời chúng nó cũng bắt đầu ý thức được sự khác biệt giữa lá cờ vàng ba sọc của người quốc gia và lá cờ đỏ sao vàng của chúng nó. Chúng nó đã bắt đầu ý thức được rằng: so với lá cờ vàng ba sọc của người quốc gia, lá cờ đỏ sao vàng của chúng nó mãi mãi chỉ là hiện thân của tội ác. Tội ác đối với dân tộc và tội ác đối với nhân dân Việt Nam, trước đây cũng như bây giờ.

Lịch sử còn đó.

Vì một nhiệm vụ quốc tế vô sản, Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã xô đẩy đất nước vào hai cuộc chiến tranh đẫm máu và hai cuộc đấu tố ruộng đất man rợ. Hơn mười triệu người Việt Nam cả hai miền đã chết , bị tàn sát, bị thủ tiêu, bị tàn phế, bị tù tội. Cả một đất nước bị tàn phá về vật chất lẫn tinh thần. Cả một quê hương bị vắt kiệt sinh lực, với bao nhiêu thế hệ chất ngất hận thù .

Vì một nhiệm vụ quốc tế vô sản, Hồ chí Minh và đảng CSVN đã đang tâm chụp lên đầu nhân dân VN một chế độ cai trị sắt máu ngục tù. Một chế độ mà Dương Thu Huơng -- đứa con đuợc nuôi duỡng trong dòng sữa của đảng --- đã mô tả là «mô hình khủng khiếp nhất, u ám nhất thời đại này». Chế độ ấy hủy diệt và bóc lột con người VN gấp trăm lần chế độ thực dân Pháp cách đây một trăm năm. Chế độ ấy đã đưa quê hương VN đến đói rách ngục tù và lạc hậu ngày hôm nay.

Đang khi đó miền Nam, dưới lá cờ vàng ba sọc, có tự do no ấm.

Năm 1975, những cán bộ vào tiếp thu miền Nam, như Dương Thu Hương, Bùi Tín, cũng như đồng bào miền Bắc vào thăm bà con miền Nam, đã nhìn thấy sự thật. Họ không ngờ Miền Nam lại sung túc đến thế. Cán bộ Việt Cộng, từ trên xuống dưới, như một lũ ăn mày, đã xông vào nhà của đồng bào miền Nam để nhìn tận mắt sự sung túc. Có đứa gục đầu vào bồn cầu tiêu, vục nước rửa mặt, súc miệng, và khen mát. Có đứa rửa rau, vo gạo trong bồn cầu tiêu. Và chúng nó thi nhau vơ vét.

Trên tờ L'Express International, số ra ngày 27.4.1995 tại Paris, Bùi Tín đã kể lại cuộc gặp gỡ giữa miền Nam và miền Bắc như sau:

«Vào miền Nam, người miền Bắc đã khám phá ra những dối trá của bộ máy tuyên truyền cộng sản [...] Chưa bao giờ một ai trong hàng ngũ quân cán chúng tôi được nhìn thấy một sự giầu có như vậy. Bao nhiêu là tủ lạnh, TV, quạt máy. Những chiến lợi phẩm! Người ta đã chở ùn ùn về Hà nội, kể cả những đồng hồ quả lắc và mùng mền chăn nệm. Chở bằng tầu hỏa, xe cam nhông, xe nhà binh, tầu thủy ...» («Dans le Sud, le Nord a découvert les mensonges de la propagande communiste [...] Personne dans nos rangs n'avait jamais vu une telle richesse. Autant de réfrigérateurs, de téléviseurs, de ventilateurs. Trophées de guerre. On en a transporté des quantités vers Hanoi, y compris des pendules et de la literie, par trains, camions, véhicules militaires, bateaux.»).

Rồi Bùi Tín đã đưa ra một kết luận cực kỳ sâu sắc:

«Và vì mặc cảm tự ty, miền Bắc đã phản ứng lại bằng một chánh sách trả thù đối với miền Nam» («Et le Nord, souffrant d'un complexe d'infériorité, a réagi en adoptant une politique de vengeance envers le Sud»).

Hai chữ «miền Bắc» ở đây của Bùi Tín phải được hiểu là CS Bắc Việt. Và hai chữ miền Nam phải được hiểu là người quốc gia miền Nam. Đúng như Bùi Tín nhận định, CS miền Bắc đã trả thù tàn bạo người quốc gia, trả thù man rợ các chiến sĩ QLVNCH, vì mặc cảm tự ty. Mặc cảm ấy còn kéo dài cho đến tận hôm nay.

Thật vậy, từ ngày rửa mặt và súc miệng trong bồn cầu tiêu Miền Nam quốc gia, CSVN đã đem lại gì cho đất nước? Một giải đất chữ S ngục tù , từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, với con người phải sống trong sợ hãi , đói rách, bị xiềng xích thể xác lẫn con tim và tư duy.

Trong bài tham luận đọc tại đại hội «nhà văn Việt Cộng» lần thứ Tư ngày 8 tháng 10. 1989 Duơng Thu Hương đã phải xót thương để rồi khóc cho « một giống nòi đang suy kiệt, có lẽ chẳng phải kể tới nguời, gỗ đá cũng phải nhỏ nuớc mắt vì đau». Khóc cho một nước VN được xếp hạng lạc hậu và nghèo khổ nhất thế giới, với lợi tức đầu người/năm chưa quá 200 Mỹ kim. Và khóc cho một nước VN có những công dân được xuất cảng sang làm lao nô bên Đông Âu và Liên Sô, bị đánh đập, bị khinh bỉ. Suốt lịch sử dài, chưa bao giờ dân tộc VN bị cơ cực và bị hạ nhục đến thế.

Đó, công lao và kỳ tích của đảng CSVN đối với quê hương và tổ quốc Việt Nam. Và đó, giá trị biểu tượng của lá cờ nuớc vỏ lựu máu mào gà cuả bọn Hồ Chí Minh đối với quê hương và tổ quốc VN.

Sau khi Đông Âu và Liên Sô sụp đổ, Việt Cộng đã tỉnh mộng. Tuy không nói ra, chúng nó đã nhìn thấy rõ bản chất của cái gọi là tiến lên xã hội chủ nghĩa của chúng nó. Tuy không nói ra, chúng nó đã nhìn thấy rõ bộ mặt tởm tang của bác Hồ chó đẻ của chúng nó.

Chúng nó biết chúng nó đi lầm đường và có tội với quê hương đất nước. Nhưng , vì choáng ngập trước những bồn cầu tiêu của cuộc sống mới, vì bản chất lưu manh, vì tự ty mặc cảm-và một phần nào vì sợ bị nhân dân đòi nợ máu--chúng nó càng đi sâu vào tội ác. Trước đây chúng nó phạm tội ác để làm nghĩa vụ quốc tế vô sản, bây giờ phạm tội ác để vơ vét và tồn tại. Trước đây liếm gót đế quốc CS, bây giờ liếm gót tư bản. Hậu quả là: quê hương và nhân phẩm Việt Nam bị dẫm nát.

Và đĩ điếm trở thành một kỹ nghệ. Trên một tờ NewYorkTimes International năm 1993, bà BS Duơng Quỳnh Hoa có nói đến những em bé gái chưa đầy 14 tuổi đã phải đi bán dâm cho goại bang để kiếm sống và nuôi bố mẹ. Những em bé mắc bệnh SIDA. Và những người mẹ mưói sáu bán máu nuôi con

Đang khi đó, vì an ninh bản thân, Việt Cộng khép chặt chế độ, dưới chiêu bài «ổn định chính trị để phát triển kinh tế». Tưởng đó là con đường cứu rỗi.

Nhưng một hiện tượng đã xẩy ra, vượt mọi ước tính. Đang khi kinh tế bước đi với tốc độ của loài rùa, thì chính trị bước đi bằng đôi hia bẩy dậm. Với nền tin học hiện đại, với sự có mặt của tư bản ngoại quốc, và với những buông lỏng bắt buộc của bạo quyền trong lãnh vực kinh tế tư nhân, Việt Cộng không còn tư thế để kèm kẹp dân chúng như trước nữa . Hậu quả là: xã hội nhân bản Việt Nam đã bung ra với những cuộc tranh đấu ngày càng lan rộng, vũ bão và đầy đe dọa. Chưa bao giờ nhân dân VN táo bạo và thách thức đối với đảng và nhà nước như bây giờ. Và chưa bao giờ như bây giờ, Việt Cộng cảm thấy bị nao núng trước những cuộc đấu tranh của nhân dân đòi quyền sống và đòi tự do.

Và cũng chưa bao giờ nội bộ của Việt Cộng chia rẽ như bây giờ. Chia rẽ giữa Bắc Nam. Chia rẽ giữa công an bộ đội. Chia rẽ giữa bọn có quyền và không có quyền. Chia rẽ giữa đứa được ăn nhiều đứa được ăn ít. Và chia rẽ ngay trong nội bộ những kẻ đang cầm quyền. Băng Mai chí Thọ chửi băng Võ Văn Kiệt là «giặc nội xâm». Băng Võ Văn Kiệt chửi băng Mai chí Thọ là «giặc thổ phỉ».

Quan trọng và bao trùm lên trên tất cả, là chia rẽ ý thức hệ,ngay trong chính trị bộ của đảng.

Tháng 5. 1995, Vũ Oanh, ủy viên đứng thứ 6 trong chính trị bộ Việt Cộng, phổ biến văn thư chửi cuốn cẩm nang mang tên Bảo Vệ Và Phát Triển Chủ Nghĩa Mác Lênin Và Tư Tưởng Hồ Chí Minh Là Nhiệm Vụ Quan Trọng Nhất. Cuốn cẩm nang này là của tên Nguyễn Đức Bình, ủy viên thứ 12 trong chính trị bộ, và giám đốc trường đảng Nguyễn Ái Quốc (tức Trường Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh). Chửi Nguyễn Đức Bình, Vũ Oanh chửi luôn cả bọn Đỗ Mười Lê Đức Anh và Đào Duy Tùng, những kẻ đứng sau Nguyễn Đức Bình.

Và hai bên chửi lộn nhau.

Cuộc chửi lộn này đã được đưa ra trước hội nghị trung ương đảng ngày 23/1/1995. Những tay kiệt hiệt trong và ngoài đảng đã nhảy vào đánh hôi và bênh Vũ Oanh. Những Trần Độ, Lê Giản, Ngô Thức, Phạm Như Cương, v,v... Cuộc chửi lộn này nằm trong tiến trình chuẩn bị đại hội đảng 8 và xoay quanh một câu mà đại hội đảng 8 sẽ phải trả lời.

Câu hỏi đó, là: tiếp tục chuyên chính vô sản hay từ bỏ chuyên chính vô sản? Nói cách khác: chế độ cộng sản và chế độ không cộng sản, chế độ nào có khả năng đem lại hạnh phúc ấm no cho đất nước?

Đến đây, chúng ta, người quốc gia, hãy ngừng lại một phút để tưởng niệm lịch sử, và tự hào. Câu hỏi mà mãi đến hôm nay, năm 1995, bọn cu ly cu leo VC mới đặt ra để tranh luận; câu hỏi ấy, cách đây gần một nửa thế kỷ người quốc gia chúng ta đã có câu trả lời rồi. Câu trả lời ấy đã thể hiện ngay từ năm 1945, với cuộc chiến đấu của Người Quóc Gia chống lại tập đoàn Hồ Chí Minh.
Câu trả lời ấy đã được khẳng định và chính thức hóa trước mặt toàn thể thế giới năm 1948, khi Quốc Gia Việt Nam (Etat du Vietnam) được thành lập cùng với lá cờ vàng ba sọc.

Bây giờ chúng ta mới hiểu rõ tại sao Việt Cộng căm thù người quốc gia và căm thù lá cờ vàng ba sọc. Bây giờ chúng ta mới hiểu rõ tại sao Võ Văn Kiệt-tên chèo đò tại Vũng Liêm ngày xưa từng bị trưởng xóm nọc ra đánh vì tội ăn cắp -- đã phải lớn tiếng nguyền rủa lá cờ vàng ba sọc.

Trong quyển The Power of the Powerless, văn hào Vaclac Havel và cũng là cựu tổng thống Tiệp Khắc đã viết: » sống sự thật và làm chứng cho sự thật, đó là điều mà các chế độ CS sợ hãi nhất và tìm mọi cách để tiêu diệt».

Một nhà văn Nga - tôi không nhớ tên - cũng đã nhận định: sau cuộc sụp đổ của Đông Âu và Liên Sô, người cộng sản Nga đã phải đối diện với một sự thực quá đắng đót. Sự thực đó, là cái thực tiễn nghèo đói chụp lên đầu tầng lớp nhân dân Nga thấp cổ bé miệng và không có quyền lực. Thực tiễn ấy đã làm cho nguời CS Nga phải cúi mặt như kẻ phạm tội. Sau hơn một nửa thế kỷ vỗ ngực là đỉnh cao trí tuệ loài người, bây giờ nguời CS Nga phải thú nhận là họ sai. Sau hơn một nửa thế kỷ hiến đời mình cho lý tưởng Mác Lê, bây giờ họ phải nhìn nhận rằng họ đã đi theo một bọn lưu manh, đem lại ngục tù, đói khổ và nhục nhằn cho quê hương đất nước.

Đối với CSVN, sự thực ấy còn đắng đót gấp bội. Bởi lẽ: khi nhìn nhận mình sai, chúng nó mặc nhiên nhìn nhận kẻ thù của chúng nó (tức Người Quốc Gia, tức bọn ngụy) đúng. Đúng từ hơn nửa thế kỷ nay, khi coi bọn chó đẻ Hồ Chí Minh là đại họa và đại thù của dân tộc VN. Đúng, khi cầm súng đánh lại chúng nó, nhân danh tổ quốc và giống nòi. Và hiện nay vẫn đúng, khi tiếp tục đấu tranh loại trừ bạo quyền chó đẻ của chúng nó, để mang dâân tộc vào ổn định và đưa đất nước tiến lên.

Chính vì sự thật phũ phàng này, mà Việt Cộng đã trả thù tàn bạo các chiến sĩ QLVNCH. Chính vì sự thật đắng đót này, mà cho đến nay Việt Cộng vẫn còn căm thù Người Quốc Gia và lá cờ vàng ba sọc.

Có hiểu như vậy, chúng ta sẽ không ngạc nhiên về phản ứng của Võ Văn Kiệt trên tờ Le Monde, ngày 30. tháng 4/ 1995 tại Paris , đối với lá cờ vàng ba sọc và cuộc tranh đấu của nhân dân Việt Nam trong cũng như ngoài nước.

Chúng ta hãy nghe Võ Văn Kiệt nguyền rủa lá cờ vàng ba sọc:

«Những người tự nhận là chiến đấu cho tự do tôn giáo hoặc nhân quyền, đang làm điều đó dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ của chế độ Sàigòn ngày xưa [...] Tôi muốn khuyên những người đó: nếu họ bỏ lá cờ ấy đi, tiếng nói của họ có thể sẽ được lắng nghe hơn. Khi phất lá cờ ấy lên, họ phá hoại chính nghĩa cuộc đấu tranh của chính họ.»

(Ceux qui prétendent se battre pour la liberté religieuse ou les droits de l'homme le font sous le drapeau jaune rayé rouge de l'ancien régime de Saigon [...] J'ai un conseil à l'intention de ces gens là : s'ils abandonnent ce drapeau, leur voix sera peut-être davantage entendue. En brandissant ce drapeau. ils sabotent les causes pour lesquelles il prétendent se battre»).

Bỏ ngoài sự hỗn xược mang truyền thống của VC đối với tôn giáo, lời tuyên bố của Võ Văn Kiệt đã bị dư luận trong và ngoài nước đánh gíá là ngu, quá ngu,kể cả những người từng có cảm tình với Hà Nội, và kể cả những người vẫn từng khen Võ Văn Kiệt là có học hơn bọn cu ly Lê Đức Anh, Đỗ Mười.

Đúng vậy, Võ Văn Kiệt quá ngu
Ngu, vì không lừa bịp được ai.
Ngu vì chẳng chia rẽ được ai.

Và nhất là ngu, vì đã nói ra những sự thật không nên nói ra.Thật vậy, Võ văn Kiệt đã mặc nhiên thú nhận những sự thật sau đây:

Thứ nhất, tại Việt Nam hiện nay nhân dân đã dám đứng lên đấu tranh chống bạo quyền chó đẻ Việt Cộng. Thú hai, cuộc đấu tranh ầy đe dọa sinh mạng bạo quyền Việt Cộng. Thứ ba, lá cờ vàng ba sọc của người quốc gia là biểu tượng thiêng liêng mà lòng dân đang hướng về.

Theo sự tiết lộ của các tòa đại sứ Việt Cộng tại Âu Châu và tại Mỹ, thì các «nhân viên chính phủ ta» đi công tác nước ngoài rất lo ngại mỗi khi phải đối diện với Người Việt Tỵ Nạn và lá cờ vàng ba sọc. Nhiều đứa đã phải trốn vào cầu tiêu.

Hỡi Người Quốc Gia, hỡi các anh chiến sĩ QLVNCH!

Hãy hiên ngang nhìn thẳng vào mặt bọn chó đẻ CSVN, lũ tội đồ của dân tộc VN. Hãy đi cho tận cùng sinh mạng cuộc chiến đấu oai hùng của mình. Hãy giương cao lá cờ vàng ba sọc, lá cờ của chúng ta và cũng là lá cờ của chính nghĩa dân tộc VN. Bạo quyền VC phải bị loại trừ bằng mọi giá. Đó là điều kiện tiên quyết để đem dân tộc vào ổn định và đưa đất nước tiến lên.

Lịch sử, lý luận, và thực tiễn, đứng về phía dân tộc, đứng về phía chúng ta.

Houston 20/6/1995

Nguyễn văn Chức

Trung Tá Nguyễn Đức Xích

"NGƯỜI TÙ BẤT KHUẤT"

Trương Minh Hòa

Sau khi vô tù ngày 2 tháng 5 năm 1975 ở tỉnh Cà Mau, qua cái lịnh đầu hàng vô điều kiện một cách bất ngờ, nhưng có chủ mưu, thông đồng, theo yêu cầu với giặc Cộng do đại tướng Dương Văn Minh và lịnh "bàn giao trong vòng trật tự" của chuẩn tướng nội phản "ăn cơm quốc gia, thờ ma Cộng Sản "Nguyễn Hữu Hạnh; tôi bị giải đi nhiều trại như: khám lớn Cà Mau, Trại tù Cái Rắn (Tân Ánh), Kiến Vàng, khám lớn Bạc Liêu, Trại lao động Gành Hào và mùa hè năm 1976 bị đưa lên trại tù cấp quân khu, trực thuộc quân khu 9; được Việt Cộng chiếu cố khá tận tình, nên trong tất cả các lần chuyển trại nào cũng có tên tôi và được "cách mạng" nâng cấp tù từ tỉnh lẻ lên cấp quân khu, dù cấp bậc trong nhà binh từ đầu mới ra trường đến sau 2 năm ra đơn vị vẫn như cũ do bị ký củ. Đến trại tù gọi là Liên Trại 3, trước đây là trung tấm huấn luyện Quốc Gia Chi Lăng, ở vùng Thất Sơn, thuộc tỉnh Châu Đốc; trại nầy có 3 liên độ mang số 3, 5 và 5, chứa hàng chục ngàn tù binh từ cấp úy trở lên, là số tù còn tồn đọng, được coi là nặng ký từ các tỉnh giải về sau những đợt "bắc tiến" của những người mới hôm qua từng làm cho kẻ chiến thắng "thất điên bát đảo" qua những trận đánh lừng danh từ Quảng Trị đến Mũi Cà Mau, nay trở thành người tù binh bất đắc dĩ. Được biết, ngoài trại Chi Lăng, còn có một số tù cấp đại úy, còn tồn đọng, tập trung trong trại cải tạo ở tỉnh Mộc Hóa (Kiến Tường), đó là đoàn 675. Tôi được đưa vào liên đội 3, một nơi tạp nhạp tù từ cấp úy đến đại tá, nên có cơ hội ở chung với những người mà trước đây là thượng cấp của mình. Chi Lăng với cát, khí hậu khô, nhất là vào mùa hè, làm tăng sức nóng như bài thơ của Nguyễn Khuyến:
"Ai xui con quốc gọi mùa hè.
Cái nắng nung người, nóng, nóng ghê".

Vừa vào trại lúc 10 giờ sáng, sau khi ổn định chỗ ngủ, thì chạy ra sau hè để múc chút nước xài, tắm cho mát sau chuyến đi khá mệt trong chiếc xe G.M.C đầy ấp người và đầy căng thẳng. Những dải nhà dài trong trại nầy vốn là nơi dành cho các tân binh quân dịch hay các đơn vị gởi về huấn luyện; nóc lợp thiếc, nền nhà xi măng, trước đây thẳng tấp những chiếc giường bằng sắt, dành cho tân binh ngủ. Nay trống trơn, chỉ còn trơ lại nền nhà, đủ thấy là" cách mạng" rất tài tình, giải phóng nhanh, mạnh đến mức nào? Nếu tháo được thiếc, cạy được xi măng, thì những dải nhà nầy chắc chắn chỉ còn lại cái sườn và nền cát trơ trọi. Giữa hai dải nhà là cái giếng nước, mua hè mực nước lên rất chậm mà số người đứng chờ mút nước thì đông, tức là số cung quá ít so với số cầu. Tôi cùng nằm trong số những người chờ đợi ấy, bỗng có giọng nói Huế thanh thót vang lên:

- Các anh múc nước, xin đừng quên nước hỷ!.

Tôi nhìn lại, một người đàn ông trung niên, gương mặt dể coi, mái tóc đen vợn, mặc bộ đồ lính đang đứng nhìn mọi người chờ nước lên và lắc đầu. Tôi hỏi vài người đứng chung, ở trại nầy trước, họ cho biết đó là trung tá NGUYỄN ĐỨC XÍCH, nguyên tỉnh trưởng Gia Định, thời tổng thống Ngô Đình Diệm. Nghe nói tên, tôi giựt mình, vì trước đó từng nghe qua anh qua, từ thời còn là cậu học trò tiểu học, không ngờ gặp lại ở đây. Sau đó, tôi làm quen với anh Trịnh Tiến Bình, đại uý ở tiểu khu kiến Hòa, là người Bắc di cư 1954, có nhà ở Hố Nai; anh Bình là người Công Giáo, chống Cộng kiên cường, anh biết tôi qua vài lần tiếp xúc, nên đưa đến gặp anh Nguyễn Đức Xích. Từ đó tôi trở thành người của nhóm sinh hoạt trong trại tù. Đây là sự kết hợp giữa những người Công Giáo và Phật Giáo Hòa Hảo, trong hoàng cảnh khó khăn, nguy hiểm, nằm trong tay giặc. Nhóm nầy ngoài anh Xích, có trung tá Nguyễn Thanh Liêm (Hòa Hảo, là thầy trong binh chủng Quân Cảnh, nghe nói ông đi Mỹ), đại úy Đỗ Thành Luôn (thiết giáp), thiếu tá Phùng Đức Vinh, thuộc Pháo Binh Dù, tức là Vinh Mổ Bụng; vì anh bị thương, bụng chưa lành mà bị Việt Cộng đuổi ta khỏi bịnh viện, nên khi vào tù vẫn còn các băng lớn ở bụng, khi mở ra thấy cả thịt đỏ tươi ở bên trong (nhìn anh Vinh mà biết cách mạng nhân đạo đến độ kinh tởm)...

Anh Nguyễn Đức Xích là đàn anh trong quân đội, người thầy khả kính, bạn tù vong niên của tôi, dù sau khi anh bị giặc sát hại, nhưng lòng tôi vẫn thường nghĩ đến anh trong niềm kính phục, nhất là mỗi độ tháng TƯ ĐEN về hàng năm. Nhờ anh Xích mà tôi cũng như nhiều người tù khác coi cách sống, tư cách của anh như một biểu hiện tinh thần bất khuất, tấm gương cho người tù trong hoàn cảnh xấu nhất sau ngày giặc Cộng "nối vòng tay LỚN đầy lông lá" mà toàn dân miền Nam không bao giờ quên "lũ giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào". Anh tốt nghiệp khóa 2, sĩ quan trừ bị Thủ Đức, có bằng cử nhân, là người thân cận với tổng thống Ngô Đình Diệm. Năm 28 tuổi, là thiếu tá, sau lên trung tá trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, làm tỉnh trưởng Gia Định; thời mà các sĩ quan từ đại úy trở lên, trước khi được thăng cấp, được gọi lên trình diện tổng thống để nhìn tướng; lúc đó miền Nam chia thành 5 quân khu, đại tá Trần Thiện Khiêm là tư lịnh quân khu 5, đặt bộ tư lịnh ở tỉnh Cần Thơ; theo anh kể thì sau ngày đảo chánh, anh bị những người mới lên cầm quyền trù dập, giải ngũ và sau cùng làm bên Giám Sát Viện cho đến ngày mất miền Nam. Anh Xích không muốn nhắc đến cái ngày rủi ro là bị bắt trên đường vượt biển tìm tự do do sau 1975; nhưng có vài người bạn kể lại là: anh bị bắt trong một chuyến vượt biên ở Rạch Giá, Việt Cộng xét hành lý để kiếm vàng, tình cờ, trong mớ hình mang theo để kỷ niệm, chúng thấy tấm hình của anh chụp chung với tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Việt Cộng nói là: "Anh chụp hình chung với thằng Thiệu thì không phải là tay vừa", nên chúng bắt và canh giữ đặc biệt, sau đó đưa lên trại tù quân khu (đó là chủ mưu giết anh sau nầy).

Sau đó Việt Cộng biết anh Xích là người thân cận, liên hệ mất thiết đến tổng thống Ngô Đình Diệm, kẻ thù số một của Việt cộng; một người từng làm tan rã cả mạng lưới nằm vùng của Hồ Chí Minh cài lại sau năm 1954, quốc sách ấp chiến lược thành công và kể từ khi luật số 10/59 ra đời, đặt Việt Cộng ra ngoài vòng pháp luật, là những tên khủng bố, bị luật pháp qui vào tội hình sự; khiến tên Việt gian bán nước Hồ Chí Minh hốt hoảng, đưa thêm những người miền Nam tập kết trở về hoạt động để bù vào sự tổn thất quá lớn ấy. Những kẻ đón gió: tướng tá Tôn Thất Đính, Trần Văn Đôn, Mai Hữu Xuân, Đỗ Mậu, Nguyễn Cao Kỳ, Nguyễn Văn Thiệu ... vì lo sợ tổng thống Diệm có kế hoạch trẻ trung hóa hàng tướng lãnh để cải tổ quân đội, sẽ có một số tướng về vườn, hay không còn giữ những chức vụ quan trọng nên làm phản; thêm vào đó sự bất đồng ý kiến vời Hoa Kỳ về mặt chiến lược chống Cộng ... được những tên ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng Sản khai thác, nên trung tướng Dương Văn Minh, kẻ đại diện cho khuynh hướng thân Cộng của nhóm Phật Giáo Ấn Quang do thượng tọa Thích Trí Quang lãnh đạo, lợi dụng, kết hợp và tổ chức cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963, giết chết tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu, làm hỏng cả kế hoạch "diệt Cộng tận gốc" của chánh thể đệ nhất Cộng Hòa. Những kẻ thời cơ, thiếu viễn kiến, lại tranh chấp quyền hành liên miên từ 1963, tạo cơ hội cho Việt Cộng hồi sinh và sau cùng đưa đến thảm cảnh 30-4-1975. Nếu không có đảo chánh, thì Việt Cộng không bao giờ có cơ hội huênh hoang cái gọi là: "đại thắng mùa xuân 1975". Sự thất bại miền Nam 1975, xuất phát từ nguyên nhân sâu xa là cuộc đảo chánh ấy, nên những người có trách nhiệm muốn chạy tội mà đổ thừa cho Mỹ gây ra. Thật ra thì nếu Mỹ có muốn thay thế Ngô Đình Diệm, nhưng các tướng tá vẫn một lòng phục vụ đất nước, không nghe ai, thì liệu người Mỹ có đảo chánh được không?. Chẳng lẽ họ mang lính từ bên kia bờ đại dương để đảo chánh?

Anh Xích kết nạp tôi vào tổ chức bí mật, không tên, gọi là "nhất đầu chế", anh dạy tôi nhiều điều hữu ích, trao dồi kiến thức, nhất là anh khuyến khích tôi đọc sách Việt Cộng để tìm hiểu, tìm ra những sai lầm để bẻ gảy bằng lý luận chủ thuyết Cộng Sản, tôi không quên câu nói của anh: "Muốn chống Cộng, anh phải hiểu chủ nghĩa Marx Lenin hơn cả chính ủy", nên từ đó tôi hay mượn sách tuyên truyền của Việt Cộng trong thư viện nhỏ ở Liên trại để đọc kỹ, nghiên cứu và thảo luận với anh nếu thấy không hiểu. Có lần anh đem cuốn sách của Lenin viết, được dịch ra tiếng Việt, do nhà xuất bản SỰ THẬT Hà Nội, sách có tựa là: "Thế Nào Là Thi Đua", anh mở trang gần chót và đọc cho tôi nghe câu nói của Lenin dạy và chỉ thị cho cán bộ: "Đối với bọn trí thức như bác sĩ, cho chúng nó lau nhà xí, nếu cần đem bắn vài tên để làm gương ..." và anh nói là: người trí thức là kẻ thù số một của đảng Cộng Sản, ai trí thức đi theo, bị lợi dụng một thời gian, rồi bị vắt chanh bỏ vỏ; có khi bị thủ tiêu, giết hại. Chúng tôi thường tập trung ở giữa sân banh volley, gần nhà bếp, được cho là nơi an toàn, vì không có dính với các dãy nhà nào, phòng ngừa bọn ăng ten, anh Xích gọi là "chó săn" xâm nhập, nghe lén, báo cáo ... Trong trại nầy, hễ người tù nào lăm le muốn tiến bộ là biết ngay, nên những bộ mặt xạo bị lộ, như cây kim để trong bọc vải bị lòi ra. Chúng tôi không ưa và luôn cảnh giác thành phần nầy, là những kẻ nội thù thật nguy hiểm.

Trong trại, nhất là ở liên đội 3, có một nhân vật nổi tiếng là anh chàng nhạc sĩ VŨ ĐỨC SAO BIỂN, người được cán bộ liên đội 3 phong chức "Trưởng Ban Văn Nghệ Liên Đội" và kiêm luôn "nhà trưởng nhà 4", anh nhạc sĩ nầy được anh em trong nhóm đặt là "Vũ Đức Sao Chổi" và cũng được ghép thêm một chữ nữa là "Vũ Đức Sao Chổi CHÀ". Tôi không còn lạ gì anh, gặp và biết từ lúc mới về trại tù Bạc Liêu, đi lao động ở Gành Hào và đến Chi Lăng. Tên cúng cơm là VÕ HỢI, một số anh em có óc khôi hài giải nghĩa chữ Háng theo nghĩa Đùi bằng chiết tự như sau: Vỏ hay Võ là DA, Hợi là Heo ... tức là DA HEO; cái tên nầy trở thành nick name, được anh hoan hỷ chấp nhận khi có anh em gọi để thay tên Võ Hợi; trong sáng tác, anh lấy nhạc danh "Vũ Đức Sao Biển". Sinh quán ở Quảng Ngãi, xuất thân là nhà giáo, tốt nghiệp đại học sư phạm, dạy môn triết học ở trường trung học đệ nhị cấp Tương Lai (tỉnh Bạc Liêu), lập gia đình với một cô gái địa phương; dù vậy anh cũng động viên, học ở Thủ Đức, ra trường nhưng không có ra chiến trận một ngày nào, được biệt phái sang ngành giáo chức, và cấp bậc lên automatic từ chuẩn úy đến trung úy ... thế là anh bị tù cải tạo sau 30-4-1975. Trong thời gian ở trại tù Bạc Liêu, tôi thấy anh là người "luôn phấn đấu để tiến bộ" theo tiêu chuẩn của Việt Cộng đề ra; mà người ta ví von bảo là "bảo hoàng hơn vua" và có khi: "Người tù yêu Bác và đảng còn hơn tổng bí thư". Anh bảo thân nhân mang đàn guitar, sáo ... và chơi nhạc cách mạng thật nhuyễn, là mũi nhọn "xung kích" cho các chương trình văn nghệ do các trại tù phát động hàng năm vào dịp tết, ngày sinh Hồ Chí Minh, quốc khánh 2 tháng 9 ... anh thường động não ca những bài như: Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, xuống đường, tình đất đỏ miền đông .... anh có giọng ca rất hay, nhạc lý vững, nên khi ca bài: "Đi mô rồi cũng về Hà Tỉnh" hay "chào em cô gái Lam Hồng" nghe y như ca sĩ miền Bắc, khiến cán bộ quản giáo vỗ tay khen ngợi; nhưng đa số anh em trong trại tù thì cảm thấy cái lỗ tai bị hiếp dâm nhiều lần trong mỗi ngày: từ cái loa tiếp vận từ đài phát thanh nhà nước đặt trong nóc trại, đến ở trong buồng giam cũng còn nghe tiếng hát Võ Hợi "tiếng hát át tiếng ... đói". Anh sáng tác bài ca Đảng, Bác, tôi còn nhớ vài câu trong bài "Trồng Cây nhớ Bác" có câu:

" Trồng cây ta lại nhớ Người.
Cây bao nhiêu lá, thương Người bấy nhiêu"

Bài ca tiếp:

"Nhớ Bác Hồ trồng cây năm xưa.
Bác tuy già, nhưng còn mạnh khỏe".

Tôi không quên một sáng tác mà anh "động não" ở trại tù Chi Lăng, có tựa đề là: "Hôm qua anh đi lạc đường" hay là "Anh làm rẫy" (bài hát theo thể Minor):

"Hôm qua anh đi lạc đường.
Anh cầm súng Mỹ đánh phá quê hương.
Hôm nay đây, chính tay anh đã trồng thành giồng sanh tươi.
Bạn thân ơi!, Đảng cho ta tìm lại cuộc đời".

Chính sự tiến bộ "vượt chỉ tiêu" của anh, mà nhiều người tù phải lánh xa, anh về sau 5 cuốn lịch "học tập tốt, lao động tốt", khi nhận được giấy ra trại, có người bạn cùng nhà hỏi anh làm gì? Thì anh đáp ngay: "Sẽ nộp đơn vào ban Ca Múa Trung Ương", nghe đâu anh vẫn còn ở Việt Nam, tiếp tục sáng tác và trở thành văn công cho Bác và đảng và thỉnh thoảng tôi thấy vài quyền sách phê bình kiếm hiệp Kim Dung do anh viết, được nhà xuất bản trong nước ấn hành, gởi ra vài thư viện ở nước Úc; có lần tôi mang một quyển sách của anh, gặp quản thủ thư viện người Úc ở Belmont để cảnh báo cho họ biết là: chớ nên nhận bất cứ sách nào từ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam gởi ra ngoài, toàn là tài liệu tuyên truyền và họ cũng hoan hỷ tháo lá cờ máu chung với lá cờ các nước trên một Board "đa văn hóa" sau khi tôi giải thích, sau đó tôi mang lá cờ vàng ba sọc đỏ thay thế. Tôi cố hỏi ai đã cung cấp những sách vở từ trong nước, thì hỏi từ chối, cho đây là chuyện nội bộ điều hành thư viện, thôi cũng đành chịu. Cho nên tại các nơi có người Việt tỵ nạn, bọn Việt Cộng len lỏi, tìm đủ mọi cách mang tác sách vở tặng cho các thư viện, họ rất hoan hỷ nhận những sách vở miễn phí, để vào các kệ sách, không hề biết đó là sách tuyên truyền.

Nhóm chúng tôi sinh hoạt đều đặn, vào những buổi chiều, sau giờ cơm, lợi dụng sân banh có ánh đèn sáng, mang chiếu trải ở giữa sân, tha hồ mà nói những chuyện quan trọng về tình hình đất nước, nên khi có bóng dáng của những người tù tiến bộ là chúng tôi biết ngay. Anh Xích có nhiều điều tâm tình, nói về thời kỳ anh còn làm tỉnh trưởng dưới thời tổng tống Ngô Đình Diệm. Anh dành sự kính trọng qua những câu chuyện có quan hệ tới đệ nhất Cộng Hòa, tôi chú ý câu chuyện về đời sống riêng tư, càng kính phục khi nghe anh Xích nói về chí sĩ Ngô Đình Diệm, ông hút thuốc hiệu bình dân là BASTOS ĐỎ (giới lao động, xe lôi, xích lô ...) hay hút; khác với cái gọi là "chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại", hắn hút á phiện ro ro, hút loại thuốc mắc tiền của hãng Philip Morris (thuốc hút của Mao Trạch Đông gởi hàng tháng đều bị Hồ chê và cho những người phục vụ trong dinh) và ăn uống cầu kỳ như vua chúa. Tổng thống Diệm suốt đời không vợ con, đời sống thánh thiện; trong khi đó kẻ tự xưng là "cha già dân tộc" Hồ Chí Minh: "suốt đời vì dân vì nước, Bác không bao giờ nghĩ đến vợ con", nhưng tên Việt gia nầy có đời sống tình dục trác táng, tàn bạo, giết cả những người từng cùng hắn chăn gối như Đỗ Thị Lạc, Nông Thị Xuân ... tư cách, lối sống của tên Việt gian Hồ Chí Minh không đáng xách dép cho Tổng thống Diệm. Tổng Thống thường hay gọi anh Xích lên, trao cho số tiền lương tổng thống hàng tháng và nói: "Cơm nước có người lo, tôi không cần tiền tiêu, anh mang về xem dân nghèo thì cho họ". Anh cũng cho biết là người thân với đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận (lúc đó là tổng giám mục), anh tỏ ý lo ngại cho số phận của vị tu sĩ danh tiếng nầy trước sự trù dập của chế độ Cộng Sản.

Về trường hợp của cố vấn Ngô Đình Nhu, em ruột của tổng thống, nhiều người biết ông Nhu là người có kiến thức, khả năng, nhiệt tình với đất nước; được coi là cánh tay đắc lực cho tổng thống trong công cuộc "diệt Cộng cứu nước" và các chính sách kinh bang tế thế. Vai trò ông Nhu rất quan trọng, nên Việt Cộng nằm vùng muốn loại ông Nhu ra khỏi chính quyền trung ương; Thượng Tọa Thích Trí Quang, lợi dụng tập quán "Trọng Phật kính tăng" một cách máy móc của Phật Tử, trở thành lãnh đạo của một thế lực tôn giáo lớn ở miền Nam; như tờ báo Times cho là: "Người làm rung chuyển cả nước Mỹ", Thích Trí Quang vận động chính giới Mỹ, nên có lần đại sứ Mỹ gặp tổng thống Diệm đề nghị: "không cho ông Nhu làm cố vấn". Theo lời anh Xích cho biết: "tổng thống bảo là: em tôi làm việc không ăn lương, tình nguyện, không có thiệt hại gì cho ngân sách quốc gia, chẳng lẽ cấm không cho làm việc cho dân và nước tôi hay sao?". Giới chức Mỹ đành chịu thua, sau đó tìm cách móc nối với các "phản tướng, phản tá" làm cuộc đảo chánh. Sau 1-11-1963, sau cuộc chỉnh lý dẹp Dương Văn Minh, quốc trưởng là trung tướng Nguyễn Khánh chịu áp lực của khối Phật Giáo Ấn Quang qua thượng tọa Thích Trí Quang, nên giết người em út của tổng thống là Ngô Đình Cẩn. Một hành vi không thể chấp nhận đối với kẻ tu hành, đạo mạo như tập đoàn Thích Trí Quang. Tu theo Phật Giáo cấm sát sanh, nhưng giết người là trọng tội với Phật, như vậy tư cách của Thích Trí Quang và đám tăng sĩ theo Việt Cộng còn thua cả CON CHÓ; tiếc thay là có một số phật Tử mù mắt, như Tam Tạng, quỳ lạy ma quái giả dạng mà tưởng là Phật; nên các tên tu sĩ quốc doanh, Việt Cộng giả dạng như Thích Nhất Hạnh, Trí Quang, Minh Châu .... linh mục Phan Khắc Từ, Huỳnh Công Minh, Trương Bá Cần ... vẫn có số tín đồ và con chiên ủng hộ. Thế là họ vẫn tồn tại và tiếp tục "mượn đạo tạo đảng" gây thêm tội lỗi, làm hại đạo, hại nước. Nếu những tu sĩ nầy không có tín đồ, con chiên ủng hộ thì họ cũng phải bị đào thải như "Chùa Bà Đanh" thôi, và đảng Cộng Sản vô thần nhìn thấy họ không có ai ủng hộ nữa, thì cũng áp dụng chính sách "vắt chanh bỏ vỏ". Tóm lại, cũng chính sự mù quáng của tín đồ, con chiên mà bọn tu sĩ quốc doanh mới có đất dụng võ. Nếu ở hải ngoại, không ai cho các tu sĩ từ trong nước ra xin tiền một XU, thì đảng Cộng Sản cũng chẳng "hồ hởi phấn khởi" gởi tu sĩ của họ ra hải ngoại để vừa móc túi và vừa làm công tác tôn giáo vận. không ai nuôi, ủng hộ thì Việt Cộng cũng phải chết thôi.

Tôi nào quên vụ trốn trại bất thành của nhóm do trung úy HUỲNH THANH SOUL thực hiện, ở liên đội 4 là nổi tiếng khắt khe do tên liên đội trưởng gốc Nghệ An là thượng úy Sáu Ân, nên hệ thống ăn ten khá nguy hiểm. Nhóm của anh Soul bị bể, nhiều người bị đánh te tua, nhốt nhà đá .... để dằn mặt tù, tên thiếu tá chánh ủy Hai Thâu tổ chức lên lớp học tập tại hội trường lớn ở liên đội 5, gom hết 3 liên đội lại; sau những hù dọa, dằn mặt và đưa ra vài người tù trong nhóm trốn trại nhưng nhờ "giác ngộ" mà được hưởng chính sách khoan hồng, hai người được đưa lên nói chuyện và tâm tình, ca tụng "cách mạng" là trung úy LÂM CHÁNH TÀO và trung úy hải quân NGUYỄN VĂN BA tức là BA RÂU. Hai người nấy nói chuyện thì phải bịt tai, sau đó cán bộ gọi anh Nguyễn Đức Xích lên phát biểu; anh bình tỉnh dùng cái gọi là "quan hệ cũ-mới" để lên án sự tàn ác của chế độ Cộng Sản; anh gọi đó là do sự tuyên truyền của ngành Tâm Lý Chiến để lấy cớ vạch mặt Cộng Sản ngay trước mặt chúng; sau cùng thì anh dành rất ít ngôn từ để nói về cái MỚI là "cách mạng"; đây là chiến thuật" chén úp đầu voi "khiến bọn cán bộ tức lắm, nhưng không làm gì được. Mùa xuân năm 1977, liên trại 3 tổ chức văn nghệ và chỉ thị các nhà làm báo tường thi đua, rồi chọn tờ nào hay nhất, thi đua với các liên đội, nếu thắng giải, được "tờ biểu dương". Anh Xích bị chính liên đội trưởng là thượng úy Chính Sanh chỉ định cho làm tờ báo của nhà 2. Đó là lối thăm dò tư tưởng, anh biết, nhưng không còn cách nào từ chối. Anh lợi dụng tờ báo để nhắn nhủ với các bạn tù, hãy giữ vững tinh thần, qua bài viết "MÙA XUÂN CẮM HOA", được nhiều người tù hiểu, nhưng bọn chó săn cũng biết và báo cáo cho quản giáo. Tôi thích bài nầy lắm, được treo ở vách tường trong cái CANTEEN của Liên Đội 3, nên đọc thuộc lòng, vẫn còn nhớ, ghi lại như sau:

"Vào một ngày đầm ấm mùa xuân, trong lúc tôi đang đi dạo trong khu vườn nhỏ, mục đích là đi tìm vài thứ hoa để cắm trên bàn thờ ông bà. Bất chợt có người bạn thân đến thăm, tôi mời vào nhà, chúng tôi uống chun trà ấm và sau đó tôi đưa bạn ra vườn, nói rõ mục đích tìm hoa. Hai chúng tôi sánh vai nhau đi dạo trong khu vườn, sau khi lướt qua những bụi Cúc, Đào, Mai ... cuối cùng tôi đành lựa bông Hồng, cắt vài cành, mang vào nhà. Chúng tôi lại trò chuyện, bạn tôi hỏi: "Sao anh chọn hoa Hồng?". Tôi mỉm cười trả lời: "Hoa Hồng lâu tàn, mang vào là thích hợp, ĐƯỢC CẮM TRÊN SỎI ĐÁ. NHƯNG HOA VẪN NỞ"...

Trong đó cũng có một bài nói về câu chuyện của anh tù, trung úy Đoàn Ca, người làm cây nạn dàn thung, bắn chim Én để cải hoạt; bài viết tự đề: "Đoàn Ca bắn chim én", anh có ngụ ý lên án vụ bộ đội, vệ binh trong trại đã bắn chết bác sĩ Tài và làm bị thương một số anh em khác ở Liên đội 4, lúc đi cầu tiêu vào buổi sáng, nghe nói là Việt Cộng "giận cá chém thớt" vì chúng bị thiệt hại nặng khi đụng độ với lực lượng kháng chiến Hòa Hảo ở núi Dài. Trong những câu nói của anh Xích, tôi không quên anh lập lại nhiều lần là:

- "Chủ nghĩa Marx với chiêu bài phân bố quyền lợi đồng đều trên toàn thế giới, nhưng người Cộng Sản phi nhân"

- "Mình ở tù cũng do Mỹ, được thả cũng do Mỹ và sau nầy Việt Cộng thua cũng do Mỹ tất cả đều do Mỹ thôi"

Tình hình biên giới căng thẳng, hàng đêm chúng tôi nằm ở sân banh, nghe tiếng súng đại bác nổ xa xa mà mừng thầm. Nhưng sau đó, trại tù dời về Vườn Đào, thuộc xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho chỗ nầy là khu của Việt Cộng trước 1975. Đời sống khó khăn vì nhà đất, cách lá. Dù vậy, chúng tôi vẫn thường gặp nhau, nhưng rất cẩn thận vì bọn chó săn luôn rình rập. Chắc chắn là do sự xếp đặt của cán bộ trại, nên hai người tù bị lưu ý, là mục tiêu thanh toán: đại úy Quách Dược Thanh, trung tá Nguyễn Đức Xích, được ở chung một tổ, tổ trưởng là trung úy Nguyễn Chí Thành (tức là Thành Sốt Rét, hay Thành Xe Lôi), anh nầy là phân chi khu trưởng Tân Xuyên ở Cà Mau, ngủ giữa hai anh Xích và Thanh; hiện anh Thành định cư ở San Jose (Bắc Cali). Mùa nước lụt khủng khiếp 1978, nhưng trại tù vẫn "tử thủ" và sau khi nước vừa rút ló mặt đường, thì tên Trung úy Trần Khen (tự là Tư Khen) dẫn 2 vệ binh tới nhà trong, còng tay và dẫn anh đi về bộ chỉ huy, trước sự lo lắng của nhiều người, nhất là những người có quan hệ với anh một người bạn là anh trung úy Dương Văn Th... (hiện định cư ở Mỹ) tình cờ làm lao động ở gần bộ chỉ huy liên trại, nghe bên trong có tiếng đánh đập và giọng anh Xích vang lên: "Các anh không được đánh tôi, muốn gì hãy nói chuyện tử tế với nhau". Anh bị nhốt trong Cornex gần bịnh xá. Tết năm 1979, một số anh em nhận thăm nuôi, qua sự dàn xếp bí mật của bác sĩ Trương Văn Thành (sư đoàn 7), lén gởi thuốc, đồ ăn cho anh Xích, không biết ai báo cáo, việc đổ bể và nhiều người bị bắt, nhốt gần nửa tháng ở Cornex, trong đó tôi có biết anh Lữ Phùng Quang (trung úy ban 2 ở Châu Đốc), thiếu tá Nguyễn Văn Thà (quận trưởng) thời gian sau ngày anh bị bắt thật căng thẳng, Hai Thâu, Ba Minh, cán bộ lên lớp hù dọa đủ thứ để tìm ra tổ chức anh Xich, nhưng không ai bị lọt bẫy và anh Xích không hé môi dù bị đánh đập, hành hạ.

Vào một buổi tối, lúc 10 giờ, thình lình nghe tiếng súng nổ dòn ở phía hàng rào liên đội 5, và tiếp theo đó là bộ đội mang súng chạy rần rật ngoài đường lộ đất trong trại, y như có đánh trận vậy. Tù ở trong nhà, không ai dám ra sân, đi cầu ... hồi họp chờ đợi. Đến sáng hôm sau, tên thượng úy Chính Sanh đến nhà ngoài ra lịnh 5 người khỏe mạnh làm công tác đặc biệt. Tôi có người bạn thân là trung úy Người Nhái Trần Văn Xòn đi trong toán công tác; anh Xòn cho biết anh Xích bị bắn chết, nằm ngoài vòng rào liên đội 5, anh cho biết sương đêm bám vào mái tóc vợn sóng bồng bền và trên môi vẫn còn nở nụ cười ngạo nghễ tin anh xích bị giết làm chấn động mọi người, nhất là người bạn tù thân thiết, từng sinh hoạt bí mật trong nhóm từ Chi Lăng đến Vườn Đào. Sau khi giết chết Nguyễn Đức Xích, cán bộ trại tung tin là: Anh Xích vượt trại nên bị bắn, ai cũng biết đây là tin vịt, vì anh bị nhốt trong cornex kiên cố, có khóa cẩn thận, thì làm sao thoát được. Theo một nguồn tin về cái chết của trung tá Nguyễn Đức Xích, dù là tin chưa kiểm chứng nhưng cũng xin ghi lại để có thêm suy nghĩ: số là trong lúc anh Xích bị nhốt trong cornex, có một bộ đội canh coi được anh Xích giác ngộ, nên quí mến anh cho nên cán bộ cấp trên biết được. Đêm đó, người cán binh nầy muốn thả anh, nên lén dẫn ra tới hàng rào, lấy cớ là đi cầu đám cán bộ biết được nên bắn chết anh Xích và giết luôn người bộ đội. Tuy nhiên, ai cũng biết đây là chủ trương của đảng Cộng Sản Việt Nam, chúng giết hết những người nào bị cho là nguy hiểm.


Trong trại tù Vườn Đào, có đại tá Phạm Chí Kim, tỉnh trưởng tại chức Kiến Hòa, được giữ lại miền Nam và nghe nói được hưởng chính sách "khoan hồng" về với gia đình; có thể nói trường hợp đại tá Kim là hiếm hoi cấp cao như vậy mà còn ở lại miền Nam. Ngoài ra còn có nhiều người đồng cấp tá với anh Xích, nhưng về sớm như: trung tá Hoàng Đức Thành (tức là Thành Nhà Đèn, sĩ quan tiếp vận), trung tá An (thiết giáp), trung tá Huỳnh Hữu Chỉ (tiếp liệu), thiếu tá Thái Sĩ (người Huế, Công Binh, về rất sớm và được biên chế làm Công nhân Viên cho trại tù), trung tá Nguyễn Thời Rê (nguyên là tỉnh trưởng Châu Đốc)

Sau cái chết của trung tá Nguyễn Đức Xích và đại úy Quách Dược Thanh, để chạy tội, cán bộ trại tù Vườn Đào tung ra nhiều hỏa mù, nhằm hạ kẻ thù, dù đã bị sát hại; đó là một thủ đoạn vô cùng thâm độc, nên sau nầy có nhiều nguồn tin như: gia đình anh Xích không chung vàng, nên hai Thâu giết, hay là đại úy Quách Dược Thanh báo cáo vụ tham nhũng bột ngọt của thượng úy Chín Sanh với Ba Minh, nên bị Chính Sanh giết trả thù. Có thể một số anh em tù thiếu nhận xét mà nghe tin nầy từ đám ăn ten đồn trong trại từ miệng của bọn cán bộ quản giáo, sau nầy mang ra hải ngoại để tiếp tục hạ uy tín những người tù bất khuất. Sau khi ở nước ngoài, tôi tìm được gia đình anh Nguyễn Đức Xích, liên lạc với linh mục Nguyễn Đức Sách và anh Nguyễn Đức Đơn (anh qua đời đột ngột năm 2005). Theo tin tức của anh Đơn cho biết thì gia đình đã lấy cốt anh Xích, tro được giữ ở Việt Nam một phần và phần khác đem ở tiểu bang Queensland (Australia), thế cũng tạm yên cho những người bạn tù như tôi. Lúc còn ở trong trại tù, anh Xích rất quí mến anh Quách Dược Thanh, có lần nói: "Thanh ơi! Tại sao tao gặp mầy quá muộn màng trong hoàn cảnh nầy?".

Những người tù thân thiết với hai anh, nào quên những lời nói, kỷ niệm, nhất là kính phục tinh thần bất khuất của những người tù sau 1975, mà hai anh là một trong rất nhiều người tiêu biểu. Anh Quách Dược Thanh cũng có câu nói thật ý nghĩa với các bạn tù, đàn em thân tình, cùng vững lập trường: "Muốn sống để trả thù, dù phải ăn cỏ...".

Nhân đây, người viết xin có ý kiến: hầu hết các tù nhân đều có tờ giấy RA TRẠI do bộ Nội Vụ Việt Cộng cấp. Trong phần kết án, có ghi tội danh như: can tôi thiếu úy, thiếu tá .... đó là những thứ tội mà thế giới nhận rõ là "vi phạm nhân quyền" và hoàn toàn phi lý, phi pháp. Việt Cộng đem vụ chất da cam thưa các hãng Hoa Kỳ, thì những quân nhân cán chính cũng nên vận động, quyên góp tiền để đưa bạo quyền Cộng Sản ra các tòa án ở hải ngoại và đòi bồi thường những năm ở tù phi lý, cũng như đòi bồi thường nhân mạng cho những người bị giết với nhiều cách: bắn, tra tấn lao động, bỏ đói, bịnh tật không thuốc men chăm sóc. Nếu có được những người biết luật, các luật gia giúp đỡ, phát động bởi những người tù có uy tính như các tướng lãnh, vận động chính giới các nước như Mỹ, Úc (nhất là các hội cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam) thì tù nhân sẽ dịch các tờ giấy ra trại bằng tiếng Anh, có thị thực, gởi đến, càng nhiều người càng tốt nếu việc nầy thực hiện, thì mỗi người H.O hay tù, dân, chỉ cần đóng 1 đồng, cũng dư tiền để lo thủ tục pháp lý. Một điều nữa là cái vụ kiện nầy cũng là bằng chứng để tố cáo tình trạng vi phạm nhân quyền thô bạo của đảng và nhà nước Việt Cộng trước công luận thế giới; nếu không thành công nhưng cũng làm cho bạo quyền Việt Cộng mất mặt đối với Liên Hiệp Quốc, các nước Âu-Mỹ. Mỗi người một tay, mỗi cách đánh, thì dù cho núi cũng phải bị san bằng, huống chi cái chế độ bạo ngược Cộng Sản nầy đang trong thời kỳ dẫy chết.

Trương Minh Hòa


Sunday, April 27, 2008

Quốc Hận 30-04-2008


Canberra ACT
Úc Châu
27-04-2008


Gần hai ngàn đồng hương từ các tiểu bang khắp nơi trên toàn nước Úc tề tựu về Canberra trước tòa đại sứ Việt Cộng để tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư và lên án sự thói nát của nhà cầm quyền cộng sản. Đã 34 năm cầm quyền, nhưng nhà cầm quyền CSVN vẫn chưa đem lại cơm no áo âm cho người dân.

Với sự hiện của đại diện các hội đoàn đoàn thể, các tổ chức tôn giáo và đại diện Cộng Đồng Người Việt Tự Do của liên bang và các tiểu bang. Các vị đại diện đã phát biểu và tố cáo nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã dâng giang sơn của Tổ Quốc cho Trung Cộng và bán các trẻ em và phụ nữ cho Đài Loan, Mã Lai và xuất khẩu lao động hàng ngàn công nhân VN sang nước ngoài. Đặc biệt năm nay đánh dấu 40 năm Tết Mậu Thân, tưởng niệm đến biết bao dân vô tội đã chết một cách oan uổng trong biến cố Tết Mậu Thân 1968. Đồng thời cũng lên án nhà cẩm quyền CSVN đã hèn nhát để Trung Cộng đưa đuốc Thế Vận Hội Bắc Kinh qua hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Buổi lễ bắt đầu 12 giờ trưa và kết thúc vào khoảng 2 giờ 30. Kế đến đồng hương cùng nhau đến Đài Tưởng Niệm Úc Việt để làm lễ tri điệu tưởng niệm cho 504 chiến sĩ Úc và các chiến sĩ của Quân Lực VNCH đã hy sinh trong trận chiến ở Việt Nam để bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam.

Dưới đây là một vài hình ảnh và thâu thanh trước tòa đại sứ Việt Cộng và tại Đài Tưởng Niệm Úc Việt trên đường ANZAC Parade ở Canberra.Bấm vào đây để lấy về nghe âm thanh cuộc buổi tình

Trích từ lyhuong.net

Ba Mươi Tháng Tư Ngày Ngày Nhớ
Ba Mươi Tháng Tư Ngày Ngày Nhớ


Ngậm ngùi đau xót Tháng Tư ơi
”Giải phóng” tang thương triệu kiếp người
Ròng rã Ba ba (*) năm đằng đẵng
Mây ngàn gió núi có ngừng trôi ?!

Dẫu thân lưu lạc, đường Vong Quốc
Hồn vẫn vọng về lối Cố Hương
Tiếp bước Cha Anh ngăn giặc đỏ
Bằng ngòi bút nhỏ tỏ hờn căm

Cờ Vàng ngạo nghễ giương trong gió
Lồng lộng Trời Cao chống bạo cường
Sát cánh cùng Hiền Dân Bị Trị (**)
Đập tan cuồng vọng lũ Vô Luân (***)

Ngàn năm Sử Việt Gương Oanh Liệt
Luôn diệt nội thù đuổi ngoại xâm
Nhắn "đứa" rước voi giày Mã Tổ
Khuyên "thằng" mãi Quốc để cầu vinh

Non mòn biển cạn luôn ghi nhớ
”Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư”
Bán Nước Buôn Dân loài khuyển mã
Tội đồ dân tộc Sử Còn ghi

Bán Nước Buôn Dân loài PHẢN QUỐC
Việt Nam cộng sản đảng tàu nô
Ba Mươi Tháng Tư ngày ngày nhớ
Cộng sản còn, còn Họa Diệt Vong

Hãy đứng lên ! Đồng Bào, Tuổi Trẻ !
Diệt cộng thù, gìn giữ Giang Sơn
Hãy đứng lên ! Đồng Bào, Tuổi Trẻ !
Diệt cộng thù, Dựng Lại Quê Hương ..

(Viết trong ngày Ngọn Đuốc Máu của tập đoàn bá quyền bành trướng tàu hán đến Úc Châu, dưới chiêu bài “Rước đuốc Thế Vận Bắc kinh 2008” ..

(*) Ba mươi ba
(**) Quốc Dân Tây Tạng
(***) Tập đoàn bành trướng tàu hán )

conbenho
Nguyễn Hoài Trang
24 Tháng Tư 2008

Vinh Danh Những Vì Sao Đất Nước (Thơ)


Vinh Danh Những Vì Sao Đất Nước

Tháng Tư về khơi mối hận thiên thu
Mây tang phủ lên bầu trời Quốc Tổ
Nhớ bao anh hùng thơm danh muôn thuở
NAM, PHÚ, VỸ, HƯNG, HAI, CẨN... tên Người !

Trước cọc bắn vẫn đanh thép ý lời:
“Muốn nhìn sông núi trước giờ gục chết !”
Lẫm liệt oai phong một trang hào kiệt
Cọp ba đầu rằn HỒ NGỌC CẨN lưu danh !

Tướng Biệt Động Quân liêm khiết, đa năng
Huấn luyện, tham mưu, chiến trận bao năm
Tên TRẦN VĂN HAI sử vàng ghi đậm
Vận nước suy tàn - tiết tháo hy sinh !

Xin nghiêng mình chào NGUYỄN KHOA NAM hùng anh
Hổ Tướng miền Tây theo thành tự sát
Loạt đạn nổ vang thay lời thề “Sát Đát !”
Rừng núi chuyển rung bạt vía giặc thù !

Bình Long, An Lộc - song Lê anh hùng
Gương tử thủ nêu cao, nức lòng quân sĩ
NGUYÊN VỸ, VĂN HƯNG lừng danh thế kỷ
Bia khắc danh đề - thanh sử muôn thu !

Tiếc thương PHẠM VĂN PHÚ Kontum, Pleiku
Vị danh tướng của bao thời trận mạc
Khí hùng anh nào để lọt vào tay giặc ?
Kết liễu đời mình - độc dược quyên sinh !

Hồn thiêng sông núi tiếp dẫn hương linh
Quý danh tướng và bao anh hùng dân tộc
Tháng Tư đại tang triệu hồn bật khóc
Thắp nén hương lòng tưởng niệm anh linh !

PHẠM HOÀI VIỆT

  THÁNG TƯ THƯƠNG TIẾC

  -Kính dâng quý hương linh tử sĩ QLVNCH.

  Vị quốc vong thân chiến hữu ơi !
  Uy danh khí tiết mãi muôn đời
  Bình Long một thuở bay hồn giặc
  An Lộc nghìn thu rạng giống nòi
  Sông núi vẹn tình không nhạt lảng
  Nước non tạc dạ chẳng hề vơi
  Tháng Tư Quốc Hận mài gươm báu
  Tưởng niệm anh linh kính mấy lời

  Phạm Hoài ViệtLƯU VONG VỌNG QUỐC

Cô đơn lê bước khoảng đường dài
Vọng tưởng quê nhà lệ thấm cay
Hải ngoại trông vời tình cố quốc
Non sông mỏi đợi bậc anh tài
Lời ru nhớ nước nghe nao dạ
Tiếng hạc kêu sương thúc sánh vai
Khẽ hỏi ai người thương đất Tổ ?
Giang san hưng phục há co tay

Phạm Hoài Việt

  TƯỞNG NHỚ NGÔ QUANG TRƯỞNG

  Nhân mùa Quốc Hận kính tri ân
  Nhớ đến Ngô Quang Trưởng tướng quân
  Ðức độ dân yêu người nghĩa khí
  Tài ba lính phục bậc trung can
  Vào sinh đuổi giặc không chùn sức
  Ra tử ngăn thù chẳng kể thân
  Muôn thuở danh lưu Quân Sử Việt
  Người về thượng giới hưởng phong thần

  Phạm Hoài Việt

Quốc Hận 2008

Lại Viết Về Nỗi Bất Hạnh Của QLVNCH

Hồ Đinh

Như Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu (1967-1975) từng nói " Ðất nước còn thì còn tất cả". Bởi vậy sau ngày 1-5-1975, đồng bào Miền Nam đã mất hết mọi thứ kể cả quyền làm dân, khi chính phủ và quân lực VNCH không còn tồn tại, để gánh vác và bảo vệ họ như hồi Tết Mậu Thân 1968, Mùa Hè Ðỏ Lửa 1972 và trăm ngàn chiến cuộc, khắp mọi nẽo đường đất nước, cho tới ngay 30-4-1975 bị rã ngủ theo lệnh buông súng đầu hàng.

Tự ngàn xưa, quân đội Việt Nam luôn nổi tiếng kiêu hùng, nên đã đạt được nhiều chiến công hiển hách, trong suốt dòng lịch sử dựng và giữ nước của dân tộc, qua các cuộc bình Chiêm, phá Tống-Nguyện-Minh-Thanh, khiến các nước lân bang Lào, Miên và cả Xiêm La phải kinh hồn bạt vía.

Là con cháu của Tổ Tiên Hồng-Lac, chúng ta dù được sinh vào thế hệ nào chăng nửa, ra đời trong nước hay nơi hải ngoại, vẫn luôn ngưỡng mộ và hãnh diện, về công đức vĩ đại của tiền nhân, trong đó miên viễn vẫn là quân đội bao đời.

Với ý nghĩa thiêng liêng và cao quý trên, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, được hình thành trong giai đoạn đất nước tạm chia (1955-1975), chống lại cuộc xâm lăng bằng quân sự, của khối cộng sản đệ tam quốc tế, do Việt Cộng Bắc Việt đảm nhận. ÐÂY LÀ MỘT CUỘC CHIẾN SINH-TỬ, của quân đội MIỀN NAM, chống lại cuộc xâm lăng của bộ đội MIỀN BẮC, để giữ lại phân nửa gấm vóc giang sơn của Tiền-Nhân, không lọt vào gông cùm nô lệ của giặc đỏ.

Cho nên, đây không phải là một cuộc chiến giữa CỘNG SẢN BẮC VIỆT VÀ NGƯỜI MỸ, như giới truyền thông phương Tây, thời đó và ngay cả bây giờ, đã bóp méo sự thật, mục đích đầu độc dư luận thế giới, làm giảm uy tín của QLVNCH. Có như thế, Cộng Sản và phe ta trốn quân dịch, mới vừa chửi Mỹ , vừa tô son vẽ mặt cho đạo quân tiền phong cong sản tại Ðông Nam Á, tức Bắc Việt có một chính nghĩa lý tưởng, đánh đuổi Mỹ-Ngụy cứu nước.

Ðây cũng chính là nổi thảm thê chất ngất của người Lính Miền Nam, trong hai mươi năm khói lửa. Vì định kiến, vì buông xuôi, vì thủ đoạn con buôn quốc tế, tất cả đã dồn ép QLVNCH vào chân tường, trong cuộc chiến đấu đơn độc, không hậu phương, không một chút tình quân-dân, cá-nước

Hai mươi năm chiến đấu, đời lính buồn ơi là buồn, trước mặt phải trực diện với một kẻ thù gian xảo độc ác, mất hết thiên lương nhân tính vì đã bị chủ nghĩa nhồi sọ, cho nên chỉ biết có giết người để đạt mục đích được khắc sâu trong da thịt. Còn sau lưng bị thọc bởi hậu phương vô tình bạc bẽo và cuối cùng trên đầu là đồng minh với đại bàng, luôn rình rập để phản bội và bán đứng. Mới đây có Nguyễn Thuỳ và Vũ Ngọc Tiến, đã dùng bút vẽ lên bức tranh vân cẩu của cuộc chiến vừa qua, cho ta thấy chỉ có Bộ Ðội Bắc Việt hay Việt Cộng, vì thèm khát đàn bà, nên chỉ có chúng mới hãm hiếp phụ nử, chứ người lính VNCH đâu có lý do gì, để mà cuồng dẩm cả xác chết của nử cán bộ VC ?

Cảm nhận đựợc thân phận nhược tiểu của đất nước và sự bất hạnh của dân tộc, nên người lính chấp nhận hy sinh đời trai, để làm tròn bổn phận cùng trách nhiệm của một con người có tim óc, cho tới trưa ngày 30-4-1975, khi TT.Dương Văn Minh bắt buông súng đầu hàng.

Sau đó, cọng sản Hà Nội thẳng tay cướp bóc, chẳng những mọi chiến lợi phẩm của chính phủ VNCH từ công ốc, ngân khố, quân trang dụng, trong đó có mười sáu tấn vàng y, của quốc gia, được Nguyễn văn Hảo giữ lại để nạp dâng công cho Bắc Bộ Phủ. Tệ nhất là VC táng tận lương tâm, cướp luôn tài sản mồ hôi nước mắt của đồng bào, mà trong số này, có nhiều mẹ chiến sỉ, đã từng nuôi dấu cán binh bộ đội, ủng hộ vàng bạc lúa gạo cho chúng, trong suốt thời gian chiến tranh.

Ngoài việc cầy mồ người chết để trả thù bị thua VNCH trên chiến trường, VC còn hành hạ những phế binh, cô nhi tử sĩ bị kẹt trong nước, với đủ thủ đoạn học được từ KGB, mà mới nhất là chiến dịch "đuổi tận, giết tuyệt" các thành phần trên, đang sống tại các chòi, dựng trong Nghĩa Ðịa Phước Bình, Sài Gòn.

Thì ra cách mạng bảy mươi năm, để giải phóng đất nước, mục đích cũng chỉ có thế thôi, nên từ đó theo thời gian, hằng ngàn huyền thoại về "Người Bộ Ðội Miền Bắc, Vượt Trường Sơn Vào Nam Ðánh Mỹ Cứu Nước", đã theo lớp son phấn đảng tham nhũng, tham tàn, tham địa vị, tan biến theo lớp sóng phế hưng của cuộc đổi đời mạt lộ.

Ba mươi ba năm tan hàng rã ngũ, quân-dân Miền Nam đã lần lượt đồng hành, qua hết chín tầng địa ngục trần gian nơi thiên đàng xã nghĩa. Nhưng người lính Miền Nam, sinh ra trong khói lửa, trưởng thành chốn chiến trường, nên thễ xác dù đã bị bầm giập tan nát, tinh thần cuả người lính vẫn nguyên vẹn và không ai có thể thay đổi hay ngăn cản lý tưởng của họ.

" dấu binh lửa nước non như cũ
kẽ hành nhân qua đó chạnh thương
phận trai già rủi chiến trường
chàng Siêu, tóc đã điểm sương mới về ."
(Chinh Phụ Ngâm Khúc )

+ NHỚ ƠN ANH : NGƯỜI LÍNH BẤT HẠNH VNCH

Hai mươi năm chinh chiến, người Lính VNCH đã có 250.000 gục ngã trước đạn thù và nửa triệu thương binh chịu đời bất hạnh vì một phần cơ thể đã gửi lại sa trường. Hiện nay Chính Phủ cũng như QLVNCH không còn nửa, nhưng trong tâm tư của mọi người được sống sót qua cuộc đổi đời mạt kiếp, thì lý tưởng và danh dự của Người Lính , càng được sáng tỏ, trong niềm hãnh diện chung của quân-dân Miền Nam.

Lịch sử của một quốc gia là những gì trung thực , mà người dân của nước đó đã ghi chép không hề thêm bớt. Nhờ vậy ta mới biết được về cuộc nội chiến của Hoa Kỳ , xảy ra từ năm 1861-1865, cùng với thái độ của dân chúng và chính quyền nước Mỹ tại Miền Bắc là kẻ thắng trận, đã không hề lên án, bỏ tù hay trả thù những người Miền Nam bại trận. Ðã vậy, Hoa Kỳ còn ghi ơn tất cả những chiến sĩ của hai miền vừa nằm xuống trong cuộc chiến, vì lý tưởng riêng của họ.

Thế chiến 2 kết thúc, Tòa Án quốc tế Nuremburg, chỉ kết tội những Ðầu Sỏ trong phe Trục, mà không hề bắt bớ hay gây khó khăn cho quân nhân các nước Ðức-Ý-Nhật. Năm 1920, Lãnh tụ kháng chiến quân Libya là Tướng Mukhta, bị người Ý bắt và tử hình. Nhưng chính Tổng Tư Lệnh Ý tại Bắc Phi , là người đã ở lại pháp trường, để lo lắng hậu sự cho vị anh hùng dân tộc Libya, vốn là kẻ thù của người Ý lúc đó.

Tại VN, khi thực dân Pháp đánh chiếm ba tỉnh miền tây Nam Phần năm 1867, sau đó là thành Hà Nội năm 1873. Các tướng lãnh thủ thành đương thời là Phan Thanh Giản, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu đã oanh liệt tử tiết theo thành mất và được kẻ thù là người Pháp, tôn kính mặc niệm như chính các tướng lãnh của họ. Sau rốt là số phận của 500.000 quân nhân Mỹ đã tham chiến tại VN, trong số này hơn 50.000 người tử trận. Ngày nay các chiến sĩ trên đã được quốc dân Hoa Kỳ trả lại công lý và danh dự, để họ hiên ngang ưỡn ngực, cũng như an giấc nghìn thu, bên cạnh ông cha, một đời liệt sĩ. Tất cả đã chết cho lý tưởng quốc gia, sống vinh quang và yên nghỉ trong danh dự.

Người lính VNCH trong suốt hai mươi năm binh lửa cũng vậy, đã phơi gan trải mật để bảo vệ cho đất nước và mạng sống của đồng bào, bị cộng sản quốc tế Bắc Việt xâm lăng giết hại. Tóm lại gần hết cuộc chiến, ở đâu có cọng sản khủng bố cướp bóc giết hại dân lành, là ở đó có sự diện của người lính Miền Nam. Ở đâu có bóng cờ vàng ba sọc đỏ, là ở đó người dân trong vùng chiến nạn, tìm đủ mọi cách trốn thoát sự kềm kẹp của giặc cộng, để trở về vùng quốc gia, nhờ che chở đùm bọc. Ai có làm lính tác chiến hay người cán bộ áo đen Bình Ðịnh Nông Thôn, Cán Bộ Xã Hội mới biết được thế nào là nổi thống khổ, trên đe dưới búa, cá nằm giữa dao thớt, người dân tay không hứng hai lằn đạn bạn thù, của người VN trong thời ly loạn. Có là người dân bị kẹt trong vùng xôi đậu, lửa khói bom đạn, mới thấu hiểu đời người lính gian khổ chết chóc muôn trùng. Có là người dân quèn, nghèo sống đời cay cực, mới thương xót cho cảnh ba đồng, ba cộc, của kiếp lính Miền Nam.

Trong nổi chịu đựng hy sinh âm thầm nhưng thảm nhất là người lính đã không bao giờ được một lời an ủi tử tế của hậu phương, để yên tâm tiếp tục cầm súng giết giặc bảo vệ cho người dân. Trái lại họ còn bị muôn ngàn bất hạnh đeo đuổi suốt cuộc chiến. Thật vậy, khi cầm súng thì cô đơn, nửa đường bị hậu phương, đồng minh và lãnh đạo phản bội bán đứng. Ngày trở về thì bị giặc trả thù đầy đoạ, rồi chết thầm trong đói nghèo tủi nhục.

Tiếp tay với những tâm hồn thác loạn, ăn cơm quốc gia thờ ma cọng sản, là bọn báo chí quốc tế bất tài, a dua, xu thời. Nhờ vậy mà cọng sản Bắc Việt, mới có cơ hội tung hoành một mình một cõi, thao túng vẽ vời huyền thoại, bóp méo lịch sử, để đầu độc các thế hệ VN đang sống trong sự kềm kẹp của chế độ bạo tàn, độc đảng. Nhưng rồi gieo gió thì phải gặt bảo, chính sự khoắc lác dại khờ trên, đã đưa toàn bộ đảng cọng sản VN chìm trong cái vũng bùn ô nhục, khi bí mật lịch sử lần lượt được mọi phe phái bật mí và hồi tưởng.

Nhưng người lính VNCH từ trước tới nay chỉ biết có cầm súng để chiến đấu giữ nước và bảo vệ sinh mạng cho người khác, chứ không quen viết lịch sử để ca tụng một chiều. Cho nên nếu có được một tiếng cảm ơn hay sự hồi phục danh dự, thì đó cũng chỉ là sự phản tỉnh của thế giới tự do khi đã biết được sự thật cùng ý nghĩa của cuộc chiến mà người Miền Nam phải bán mạng để chống ngăn giặc Bắc xâm lăng tới giờ phút cuối cùng. Ngoài ra còn có sự tưởng tiếc muộn màng của đồng bào hậu phương, đối với người chiến sĩ VNCH, khi chính bản thân và gia đình người dân, qua cuộc đổi đời, cũng đã trở thành nạn nhân tận tuyệt, của một chế độ bạo tàn, của những con người không có nhân tính, mà hôm qua chính người dân coi như thần thành, nên đã công khai giúp và theo chúng, đâm sau lưng đồng đội, đồng bào mình.

+ NGƯỜI LÍNH VNCH BỊ TRÍ THỨC THIÊN TẢ ÐÂM SAU LƯNG:

Trong lúc đất nước đang lâm nguy vì giặc xâm lăng phương Bắc, trong lúc gần hết thanh niên nam nữ thuộc mọi tầng lớp của xã hội miền Nam, không phân biệt sang hèn, kinh thượng, bỏ nhà, bỏ lớp, bỏ hết tương lai của tuổi trẻ và đời người để lên đường ra biên cương chống giặc thù. Giữa lúc đất nước lầm than, muôn người khốn khổ vì chiến tranh do Hồ Chí Minh và cọng sản mang từ Liên Xô-Trung Cộng vào để dầy xéo non sông tổ quốc, thì tại hậu phương Miền Nam có một số người tự nhận mình là trí thức, giáo sư, tu sĩ, hầu hết đều đang độ xuân thì, mập mạnh nhưng lại tìm cách đứng bên lề cuộc chiến bằng đủ mọi lý do để được hoãn dịch, trốn nghĩa vụ làm trai trong thời tao loạn. Nếu vì sợ chết mà trốn đi lính, thì cũng còn có thể tha thứ nhưng những hạng người này, không bao giờ chịu để yên cho đồng bào và đất nước mình, đang trăn trở trong cơn đau bom đạn, hận thù, đói nghèo và ly biệt. Họ hoàn toàn không thông cảm cho ai hết, ngoài cái lý tưởng đã thu lượm được, qua sách báo tây phương phản chiến và các kinh điển nhật tụng của thiên đàng xã hội chủ nghĩa, trong lúc được sống ở hậu phương, thừa mứa vật chất, gái tình và thời gian để đâm thọt, phá hoại.

Ngày nay ai cũng biết, cuộc chiến Ðông Dương lần thứ hai (1955-1975) rất đa dạng, phức tạp, khó có thể định nghĩa cho trọn vẹn. Nói chung tùy theo lý tưởng,ai muốn gọi thế nào cũng đều có ý nghĩa riêng với người trong cuộc. Cho nên với người Miền Nam VN, thì đây là một cuộc chiến đấu chống xâm lăng. Cuộc chiến này hoàn toàn khác biệt với cuộc phân tranh của hai họ Trịnh Nguyễn vào thế kỷ thứ 17, lúc đó chỉ là cuộc tương tàn nồi da xáo thịt để tranh giành quyền lãnh đạo của đất nước. Trái lại cuộc chiến lần này, người Miền Nam chiến đấu, vừa để tự vệ, vừa bảo vệ phân nửa mảnh đất VN, để khỏi bị Bắc Việt nhuộm đỏ bằng chủ thuyết cọng sản. Nhưng với bọn trí thức thiên tả, phản chiến nằm vùng lúc đó, lại trắng trợn phỉ báng, gọi QLVNCH là lính đánh thuê cho Mỹ.

Chính bọn trí thức thiên tả này, đã lợi dụng tự do báo chí ngôn luận của VNCH, để viết lách, sáng tác nhạc nhụa bôi nhọ, xuyên tạc, tuyên truyền phá nát hậu phương, đâm sau lưng chiến sĩ tuyền tuyến, đang liều chết để bảo vệ đồng bào, trong đó có cả sinh mạng ký sinh của chúng.

+ MỸ BÁN ÐỨNG VNCH CHO CỘNG SẢN:

Bắt đầu từ ngày 13-5-1968, Mỹ và Bắc Việt đã lén lút đi đêm với nhau tại Paris, để tìm cách đổi chác trên thân xác của VNCH. Nhưng kẻ cắp gặp bà già, nên dù hằng tuần có gặp nhau, Kissinger và Lê Ðức Thọ vẫn không đạt được một thỏa thuận nào. Theo tiết lộ mới đây của Kissinger, trong hồi ký "The Kissinger Transcripts", trong đó đã ghi chép đầy đủ về mọi mánh lới, thủ thuật của Mỹ để ve vãn Trung Cộng, chống lại Liên Xô vào tháng 1-1972. Cũng theo sách dẫn chứng trên, thì Kissinger đã làm đủ mọi thủ đoạn, để đạt cho được mục đích. Trong cuộc, VNCH là con vật tế thần, mà cặp Nixon và Kissinger đã xử dụng, nên cuối cùng dẫn tới sự chấp nhận những điều kiện phi lý, mà Hoa Kỳ dùng bùa viện trợ, ép buộc VNCH phải ký kết trong bản hiệp định ngưng bắn năm 1973. Riêng đối với Bắc Việt, mặt thật cũng đâu có hãnh diện gì hơn VNCH, trong cương vị làm đầy tớ Nga-Tàu. Bởi vậy, khi Liên Xô thấy Mỹ và Trung Cộng đã liên kết với nhau, chắc chắn Tàu Cộng sẽ theo Mỹ, bắt VC ngưng bắn có điều kiện. Bởi vậy, một mặt LX viện trợ tối đa cho Hà Nội, đồng thời ra lệnh cho VC mở hết mặt trận này tới chiến dịch khác, mà lần cuối cùng là ngày quốc hận 30-4-1975, đưa cả nước VN trong ba mươi ba năm đắm chìm trong cảnh nghèo đói, lầm than, hận thù vì vũng bùn ô uế của cái gọi là thiên đàng xã hội chủ nghĩa.

Người Mỹ đã ký kết hiệp định ngưng bắn Ba Lê, chỉ với mục đích rút quân và đem tù binh về nước, để Nixon đắc cử thêm một nhiệm kỳ tổng thống Mỹ và Kissinger tiếp tục giữ chức lớn trong chính quyền Hoa Kỳ. Ngoài mục đích trên, người Mỹ không cần đếm xỉa gì tới tương lai cũng như số phận của người Việt, nước Việt.

Sau này, khi VNCH đã sụp đổ, nhiều nhân vật quốc tế liên quan tới cuộc chiến VN, đều phê bình sự tắc trách của Hoa Kỳ, khi dựng lên cái quái thai hiệp định ngưng bắn, để bán đứng đồng minh của mình. Chính TT. Nixon cũng đã xác nhận lỗi lầm của mình trong tác phẩm "No More VietNam" rằng tôi đã thấy những vấn đề nan giải của hiệp định Ba Lê nhưng quan trọng nhất trong thỏa ứơc này là đã không bắt buộc Hà Nội rút hết bộ đội đã xâm nhập về Bắc. Còn M. Gauvin , đại sứ Canada tại Hy Lap, nguyên chủ tịch uỷ hội kiểm soát quốc tế (CICCS) tại VN, đã tuyên bố "VNCH bi sụp đổ hoàn toàn do quyết tâm bỏ rơi của Hoa Kỳ. Riêng cái hiệp định ngưng bắn ký kết tại Ba Lê năm 1973, đã không phản ảnh được ý muốn và nguyện vọng của người dân Miền Nam, là muốn sống hòa bình và không bao giờ chấp nhận chủ nghĩa cộng sản, nên ngay từ năm 1954, họ đã phải bỏ miền bắc để vào Nam, chạy trốn VC". Nhưng phê bình một cách thẳng thắn, là Sir R.Thompson "Sự sống còn của Nam VN, đã bị người Mỹ tước đoạt hay nói thẳng là bán đứng. Có làm như vậy, Hoa Kỳ mới tránh cho nước mình bị khỏi bị sâu xé tan nát. Một điều nghịch lý khác là cộng sản Bắc Việt, bị bó buộc tới bàn hội nghị, không phải để cứu họ, mà là cứu nước Mỹ. Nên dĩ nhiên Mỹ phải đem đồng minh VNCH ra bán đứng, để đền ơn cứu mạng".

Ngoài vấn đề phủi tay tại Nam VN sau khi đã đem được tù binh và hài cốt quân Mỹ về, quốc hội Hoa Kỳ còn bội ước, khi liên tục biểu quyết các đạo luật ngăn cấm can thiệp bằng quân sự của Mỹ tại Nam VN, cắt giảm dần quân viện, không chịu hoán đổi quân trang quân dụng, như các thỏa ước đã ký kết . Sự bất công vô lý, đến đổi Tuỳ Viên Quân Sự (DAO), tại Nam VN, đã phải viết "Người Lính VNCH do đó, đã phải chấp nhận sống với những nhu cầu, dưới mức bình thường, làm cho tinh thần người chiến sĩ xuống thấp, vì bị hạn chế các phương tiên ngăn chống giặc". Chỉ có Robert S McNamara, cựu bộ trưởng quốc phòng thời TT.John Kenedy, thì vẫn ngoan cố để chạy tội, quên hết trách nhiệm của mình, trong tác phẩm "In Retrospect: The Tragedy and Lessons Of VN", bêu xấu và đổ hết trách nhiệm làm mất nước cho QLVNCH.

Sự thật, khi viết về Quân Lực VNCH, hầu hết các nhà quân sử trên thế giới cũng như các Sử Gia hiện tại của VN như Nguyễn Khắc Ngữ, Chánh Ðao, Phan Nhật Nam, Phạm Huấn, Nguyễn Ðức Phương, Phạm Phong Dinh, Trần Gia Phụng, Nguyễn Lý Tưởng, Vi Anh, Phạm Trần, Huy Phương ... kể cả Trung Tâm Ca Nhạc Kich Hải Ngoại ASIA do các con chim đầu đàn Trúc Hồ, Nam Lộc, Việt Dũng điều khiển, đều đứng chung trên quan điểm ca tụng tinh thần hy sinh và trách nhiệm của người lính VNCH, đối với đất nước và đồng bào.

Nhờ thiện chiến, có kỷ luật nghiêm minh, biết bổn phận, nên trong suốt cuộc chiến hai mươi năm, dù lúc nào VNCH cũng bị Bắc Việt tấn công lén như Tết Mậu Thân 1968, Mùa Hè 1972 nhưng Họ đã can trường lật ngược hoàn cảnh, để chuyển thắng thành bại. Hầu hết lính và các cấp chỉ huy ngoài chiến trường, đã quyết tử trong giờ thứ 25, tới khi được lệnh bắt buông súng của Dương Văn Minh, mới chịu rã ngủ.

Mới đây có nhiều tác phẩm được công bố như The Pategon Papers, Fires In The Lake của Frances Fitzgeral, The Best and The Brightest của Halberstam và nhất là các hồi ký của Kissinger.. đều cho thấy từ khởi đầu cuộc chiền, đến khi tàn cuộc, cho thấy người Mỹ luôn luôn là đạo diễn chính trong thảm kịch VN. Trong lúc cọng sản Bắc Việt, được Tập Ðoàn Cộng Sản Quốc Tế cả Liên Hiệp Quốc, viện trợ quân sự thả dàn, thì QLVNCH bị Hoa Kỳ qua Viện Trợ, chèn ép bắt bó tay, nên phải chiến đấu trong nghiệt ngã để sinh tồn.

Theo Harry H Noyes, qua tác phẩm "Herdic Allies", với tư cach là một sĩ quan cao cấp của Mỹ , đã chiến đấu nhiều năm ngoài mặt trận, bên cạnh QLVNCH, nên đã có những nhận định rất thẳng thắn, trái ngược với mồm mép mệng lưỡi bọn nhà báo và chính trị con buôn Mỹ và tây phương. Theo tác giả trên, thì thái độ bêu xấu hay bóp méo sự thật, nhắm vào QLVNCH, chẳng qua chỉ là sự kỳ thị chủng tộc thường thấy của bọn da trắng, lúc nào cũng tự xem mình là văn minh, đứng trên các dân tộc khác. Một điều quan trọng khác, là suốt cuộc chiến đẫm máu tại Nam VN, đa số dân tây phương và Hoa Kỳ, đã bị điệp viên của khối cộng sản, cũng như KGB của Liên Xô, mua chuộc hay tuyên truyền. Do đó lúc nào họ cũng có cảm tình với Bắc Việt, nên cứ bóp méo sự thật, để khinh bỉ VNCH.

Bảo rằng QLVNCH không chịu chiến đấu, trốn trách nhiệm, chỉ muốn khoán trắng cho quân đội Mỹ, kể cả sự oanh tạc Miền Bắc, là một ngang ngược và phi lý. Ðể trả lời, nhiều người đã hỏi ngược lại người Mỹ rằng "vậy thì từ năm 1955-1965 và cuối năm 1971-4/1975, khoảng thời gian đó, người Mỹ hoặc chưa tới hay đã rời VN, vậy ai đã chiến đấu với bộ đội Bắc Việt ?". Còn về vấn đề oanh tạc Miền Bắc, từ đầu tới cuối có khi nào Hoa Kỳ giao trách nhiệm cho Không Quân VNCH, cũng như chịu cung cấp cho họ các loại phi cơ chiến đấu tối tân, để chiến đấu cho có hiệu quả. Một bí mật khác, là người Mỹ dành độc quyền oanh tạc Miền Bắc, để thi hành lệnh của Hoa Thịnh Ðốn, là đem gần hết số bom đổ xuống biển hay núi rừng không phải là mục tiêu quân sự cần tiêu diệt. Bởi vậy làm sao dám giao nhiệm cho KQ.VNCH ?

Còn trong thời gian Mỹ tham chiến tại VN, mở các cuộc hành quân tiêu diệt cộng sản. Tất cả đều là HÀNH QUÂN HỖN HỢP, giữa quân ÐồngMinh-Hoa Kỳ và VNCH, tiêu biểu như HQ Cedar Faces tại Vùng Tam Giác Sắt (Bình Dương-Hậu Nghĩa), đầu tháng 1-1967, tiếp theo là HQ Toledo, mục đích càn quét Chiến Khu C và Cục R, do Lực Lượng hỗn hợp, gồm Lữ Ðoàn 173 Nhảy Dù-Hoa Kỳ cùng 2 Tiểu Ðoàn 33-35/Biệt Ðộng Quân/VNCH đảm trách. Ðặc biệt tại Ðiện Biên Phủ KHE SANH cuối năm 1967, vẫn có quân VNCH tham dư, đó là TD37- BDQ, thuộc Liên Ðoàn 1/BDQ của Quân Ðoàn I.

Sau cuộc chiến, để chạy tội bán đứng đồng minh, cũng như phản bội Tổ Quốc và đồng bào mình, Hoa Kỳ và bọn khoa bảng-trí thức thân cộng Miền Nam, những người muôn năm trong dòng sử Việt, được bia đời phong cho danh hiệu là "TRI’ THỨC CHỒN LÙI", còn các lãnh tụ cộng sản như Stalin, Mao Trạch Ðông, kể cả Hồ Chí Minh, coi rẻ hơn CỤC PHÂN NGƯỜI vì suốt kiếp chẳng làm được một điều gì tốt hay ích lợi, để giúp cho đất nước và đồng bào. Bọn trí thức này ôm chân níu áo Người Việt tỵ nạn khắp các nẻo đường hải ngoại, trong lúc vẫn sống cao sang quyền thế như lúc còn trà trộn trong các Ðại Học, Chùa-Nhà Thờ, Tòa Báo,sân khấu, phòng trà.. và trên các trang sách-thơ cuối tuần, vẫn chứng nào tật nấy, không hề thay đổi lương tâm một chút gì, dù phong trần đã nếm, vinh nhục bề bề và trên hết là vẩn bám vào Người Việt Tị Nạn Cộng Sản để mà ra báo, làm báo và sinh tồn, dù rằng chúng đã nói là ÐÃ ÐI HẾT BIỂN NAY PHẢI VỀ NGUỒN nhưng lại không dám bán nhà, bán chùa, bỏ sở và cuộc sống thừa mứa tại Mỹ, để về sống với Việt Cộng, đạo pháp để hưởng Vinh Hoa Phú Quý, Tự Do Dân Chủ, tự do tôn giáo, tự do quyên tiền cúng dường của khách thập phương trong Xã Nghĩa Thiên Ðàng, như chúng hằng ca tụng.

Chính người Mỹ và bọn trí thức-khoa bảng thân cộng này, trước sau vẫn đổ trách nhiệm làm sụp đổ Miền Nam cho các cấp lãnh đạo của VNCH. Riêng sự bảo rằng VNCH không có lãnh đạo xứng đáng, ngang cơ để đối đầu với cáo già Hồ Chí Minh của Bắc Việt, sau khi TT Ngô Ðình Diệm bị hạ sát vào ngày 1-11-1963, là điều suy nghĩ quá đáng và đâu có khác gì việc Mỹ nói QLVNCH không chiến đấu, mà chỉ giao hết cho quân đội Hoa Kỳ.

Nhưng mai mĩa nhất vẫn là lời xác nhận của Kissinger , khi cho bạch hóa các tài liệu cũ liên quan tới chiến cuộc Ðông Dương lần thứ 2 (1960-1975 ) "Mỹ đã chơi với Trung Cộng từ năm 1972, vậy thì bán Miền Nam VNCH cho Cộng Sản Quốc Tế Bắc Việt, qua Hiệp Ðịnh Paris 1973, cũng đâu có gì lạ ?"

Sự thật, QLVNCH từ 1960-1975, đã có rất nhiều cấp chỉ huy tài ba lẫn đạo đức, văn võ vẹn toàn. Họ được đào tạo từ các quân trường nổi tiếng nhất vùng Ðông Nam Á thời đó như Trường Võ Bị Quốc Gia Ðà Lạt, Trường Bộ Binh Thủ Ðức, Trường Ðại Học Chiến Tranh Chính Trị, Các Trung Tâm Huấn Luyện Không Quân và Hải Quân, Học Viện Quốc Gia Hành Chánh và Cảnh Sát cũng như Trường Ðại Học Quân Sự.

Ngày xưa người Lính VN, chiến đấu trong vinh quang, khi trở về cũng thật hiên ngang, giữa cảnh phu phụ trùng phùng, nồng ấm kết lại mối tình xưa:

"...xin vì chàng, xếp bào cỡi giáp
xin vì chàng giũ lớp phong sương
vì chàng tay chuốc chén vàng
vì chàng điểm phấn đeo hương não nùng ..."
( Chinh Phụ Ngâm - Ðặng Trần Côn và Ðoàn Thị Ðiểm)

Ngày nay người chiến sĩ VNCH không có cái diễm phúc trên, vì suốt cuộc chiến hai mươi năm, ngoài mặt trận thì chống trả với kẻ thù trong nổi cô độc. Khi trở về lại bị kẻ thù đọa đầy, tù ngục và chết trong uất hận nghẹn ngào.

Thử hỏi trong cõi đời này, có quân đội nào bất hạnh hơn QLVNCH ? Trong lúc đã có không biết bao nhiêu người hiện nay, đang sống thản nhiên khắp các nẻo đường hải ngoại, mà hầu hết bản thân họ hay con cháu, hôm qua vẫn sống nhờ sự bảo bọc của lính. Trong số này có rất nhiều người đang dấn thân lo chuyện non nước. Không biết trong tâm tư của họ, có một giây phút nào, do lương tâm xao động, khiến họ chợt nghĩ tới những người xưa đã VỊ QUỐC VONG THÂN ? Cũng may hầu hết người Miền Nam, xưa nay vẫn biết ơn người lính năm nào, nhất là sau ba mươi năm qua, đã biết hết cảnh đổi đời oan nghiệt.

Xưa NGƯỜI LÍNH chiến đấu anh dũng trong khói lửa để bảo quốc an dân. Nay những người lính già còn sót lại sau cuộc chiến và lớp hậu duệ của lính năm nào, đã và đang tiếp tục tranh đấu không ngừng, cho một ngày về QUANG PHỤC QUÊ HƯƠNG được sống thật với tự do và no ấm, như chúng ta hiện nay đang hưởng tại quê người.

"...tội nghiệp, đời trai chưa thỏa chí
sa trường dung ruổi đã phơi thây
đoàn quân hùng liệt nay về đất
hồn vẫn quanh co giẫm lối gầy
chiều chiều đứng ngóng ngàn mây nổi
mà khóc quê hương khuất bến bờ
nhớ lúc hát rừng nơi chiến địa
mộng hoàng hoa, khép giữa hư vô ..."

Xóm Cồn
Mùa Quốc Hận Tháng 4-2008
HỒ ÐINH

Saturday, April 26, 2008

Tuớng Ngô Quang Truởng


Lê Đình Thọ

Trung Tướng Ngô Quang Trưởng đã mất cách đây hai tháng ở tuổi 75. Theo tôi nghĩ, với sức khỏe của ông, ông sống được như vậy là đã quá lâu rồi. Ông sống chỉ với một lá phổi. Lúc còn ở đơn vị nhảy dù ông đã bị thương ngoài mặt trận, một viên đạn vào phổi và sau đó đã phải chịu cắt bỏ một lá khi vào bệnh viện.

Đã từng làm việc dưới quyền của ông từ năm 66 đến năm 70, tôi ghi lại sau đây một vài điều mà cho đến hôm nay tôi vẫn còn nhớ.

Mùa hè năm 1966, sau biến cố bạo loạn miền Trung, Chuẩn Tướng PXN Tư Lệnh Sư Đoàn 1 Bộ Binh bị mất chức Tư Lệnh và Bộ Tổng Tham Mưu đã cử Đại Tá Ngô Quang Trưởng, lúc đó đang là Tham Mưu Trưởng Sư Đoàn Nhảy Dù ra làm Tư Lệnh Sư Đoàn 1 Bộ Binh thay thế cho Tướng PXN.

Người Nam (Kiến Hòa), với gương mặt khắc khổ, hiếm hoi có nụ cười; và nếu họa hoằn lắm mới cười, thì cười cũng không vui hơn khóc là bao nhiêu, và lúc đó hai má của ông sẽ cóp thêm một chút nữa. Ông ít nói và đã nói thì mạch lạc, ngắn gọn, không dư và cũng không thiếu một chữ.

Suốt ngày ông bay trên trực thăng và đáp xuống các tiền đồn bất cứ lúc nào cho nên các tiền đồn lúc nào cũng phải canh phòng nghiêm chỉnh, không phải vì ở xa mà chểnh mảng công việc phòng thủ được. Mỗi lần Sư Đoàn có đơn vị đang hành quân dưới đất thì lúc đó sẽ có ông bay ở trên trời. Ông nắm vững tình hình ngoài mặt trận còn hơn cả Phòng 3 của Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn. Tôi nhớ có một hôm vào một buổi sáng Thứ Bảy, trong buổi họp hàng tuần của các Phòng, Ban của Bộ Tư Lệnh và các Đơn vị Trưởng các đơn vị biệt lập, Trung Tá H Trưởng Phòng 3 Sư Đoàn đã báo cáo là vừa rồi Trung Đoàn 3 sau khi chạm địch đã tịch thu được một số vũ khí cá nhân và một súng cối 82 ly. Đã bị ông chỉnh lại: "Trung Tá H xem lại, chỉ có cái đế súng thôi, không có nòng súng đó!" Làm Trung Tá H ngượng nghịu, anh em chúng tôi nháy mắt cười với nhau.

Có mấy lần trực thăng suýt rớt và có một lần rớt thật nhưng may mắn thoát nạn vì phi công đã kịp tách chong chóng ra khỏi động cơ khi động cơ tắt máy thình lình, do đó với đà có sẵn của chong chóng máy bay đã xuống được, nhưng chạm đất một cái rầm. Anh bạn của tôi là Đại Úy TTK tùy viên đi theo, một tuần sau ban đêm nằm ngủ vẫn còn nằm mơ thấy bị rớt máy bay. Và vì ngày nào cũng bay như vậy nên phải có hai Tùy viên thay phiên nhau đi với ông, một người không sao chịu nỗi.

Ban ngày bay thị sát mặt trận, tối lại về tư dinh thì mười tối như một, ông ngồi nhìn bản đồ trên vách với ly rượu whisky trên tay. Mọi người đều hỏi nhau: không biết ông nói chuyện với vợ lúc nào nữa.

Bà Trưởng là con gái của nhà văn Thạch Lam (tác giả Gió Đầu Mùa), Thạch Lam là em ruột của Nhất Linh và là anh của Hoàng Đạo (Nguyễn Tường Long), những nhà văn của Tự Lực Văn Đoàn.

Tư dinh Tư Lệnh ở trong thành Mang Cá Lớn, hàng ngày các bà vợ của các Sĩ quan Trưởng phòng ở BTL vẫn thường hay vô ra chơi với bà Tướng, nhưng mỗi khi nghe ông Thượng sĩ quản gia báo cho biết máy bay của Thiếu Tướng sắp về tới thì mấy bà lật đật ra xe chạy hết. Ông không bao giờ chịu nhận quà của thuộc cấp, dù là một món quà nhỏ. Biết tính chồng, bà Trưởng luôn luôn từ chối các món quà mà những bà trong Hội Bảo vệ Gia đình Binh sĩ đem đến, dù chỉ là quà ngày Tết. Tôi có một anh bạn, cũng là Đại đội trưởng một đại đội yểm trợ, ngày Tết mua được một chậu hoa Mai đẹp, chờ lúc không có ông Tướng ở tư dinh, cùng tài xế đem đến. Đến nơi dặn ông thượng sĩ quản gia rằng nếu Thiếu Tướng hỏi của ai thì nói họ đến rồi đi ngay nên không nhớ. Vừa nói được ngang đó thì nghe tiếng trực thăng sắp đáp, hai thầy trò bèn bỏ lại chậu hoa rồi chuồn lẹ.

Dáng người cao, gầy, ông luôn luôn nghiêm chỉnh trong bộ quân phục nhưng tôi có cảm tưởng hình như lúc nào bộ áo quần cũng có vẻ hơi rộng đối với con người của ông. Trong đại đội Quân Nhu hồi đó chúng tôi có rất nhiều thợ may ở Trung đội bảo trì, nhưng ông Tướng chỉ chịu một người thợ mà thôi. Một hôm vào buổi chiều tôi nhận được điện thoại của Chánh văn phòng Tư Lệnh nói cho gấp một thợ may lên trình diện Thiếu Tướng. Tôi biết ý, cho đúng Hạ sĩ B là người thợ mà ông vừa ý lên. Khi về anh Hạ sĩ nầy đã báo cáo lại với tôi là có một ông Đề Đốc Hải Quân Mỹ đến thăm, ông thấy cái áo Jacket của ông Đề Đốc đang mặc ông rất thích nên muốn thợ may Quân Nhu may cho ông một cái giống như vậy nhưng bằng vải áo trận màu xanh olive của bộ binh. Tôi đã chỉ thị kho xuất vải nylon nguyên cây để may cho ông và bảo lấy tấm Pano màu cam (biểu tín hiệu dùng để đánh dấu bãi đáp cho máy bay trực thăng, có hai màu, màu cam và đỏ hường) để làm miếng lót bên trong cho đúng với màu vải lót cái Jacket của ông Đề Đốc. Và tôi cũng không quên dặn anh thợ may là phải may hai cái. Anh Hạ sĩ B thắc mắc: Thưa Đại Úy, Thiếu Tướng chỉ nói may một cái thôi mà! Tôi cười và đưa tay chỉ vào mình. Đến bây giờ thì anh Hạ sĩ đã hiểu và anh cũng cười theo. Khi chào tôi để đi xuống kho nhận vật liệu tôi thấy anh ta vừa đi vừa tủm tỉm cười. Cái áo Jacket của Sĩ Quan phi hành Hải Quân còn đẹp hơn cái Jacket của Không Quân nữa vì áo Jacket Không quân không có cổ, cái nầy có cổ và phía sau lưng được may phồng lên bằng hai đường xếp ở gần hai bên nách. Có thể Tướng Trưởng thích cái áo nầy là vì khi mặc vào trông ông có vẻ mập ra. Sau đó mỗi lần dự họp hàng tuần ở Bộ Tư Lênh, chỉ có hai người mặc cái Jacket Hải Quân là Tướng Trưởng và tôi! Có điều vui là nhiều người rất thích cái áo nầy nhưng không có ai dám nhờ tôi may cả, kể cả ông Đại Tá Tham Mưu Trưởng Sư Đoàn là ông Đại Tá C, vì không ai dám bắt chước ông Tướng!

Từ lực lượng nhảy dù về nhưng khi đến Sư Đoàn Bộ Binh thì Tướng Trưởng không mặc đồ dù nữa mà mặc quân phục theo màu của bộ binh, chỉ có ở trên túi áo là còn thêu cánh dù mà thôi. Tôi nhớ có hôm ông Bác sĩ C từ Sư đoàn Dù được đổi về làm Chỉ Huy Trưởng Quân Y Viện Nguyễn Tri Phương ở trong thành Mang Cá Lớn. Vì mới thuyên chuyển đến nên Bác sĩ C chưa có đồng phục kaki màu xanh olive mà vẫn còn mặc quân phục nhảy dù để đi họp. Sau buổi họp Tướng Trưởng đã nói với Bác sĩ C: Tôi muốn lần tới Bác sĩ C bận quân phục cho giống như các anh em ở đây. Chỉ hai ngày sau thôi, tôi thấy Bác sĩ C đã không còn bận đồ dù nữa.

Năm 69 khi Việt Cộng vây căn cứ Birmingham, áp lực địch rất nặng, một Tiểu đoàn Biệt Động Quân phải tăng cường phòng thủ vòng đai bên ngoài để căn cứ khỏi bị tràn ngập. Trong lúc đó mấy khẩu đại bác 105 và 175 của pháo đội ở trong căn cứ lại bị trở ngại tác xạ vì thiếu đầu di động để thay thế. Buổi họp ở BTL Sư Đoàn, Đại Úy B Đại Đội Trưởng Đại Đội Bảo Toàn báo cáo là đã xin tiếp liệu khẩn rồi nhưng đến nay vẫn chưa được cấp phát để thay thế. Thiếu Tướng Trưởng liền chỉ thị: "Sau buổi họp, phòng 3 Sư Đoàn lấy máy bay trực thăng của tôi chở Đại Úy B lên căn cứ Birmingham. Đến khi nào các khẩu đại bác ở trên đó bắn được rồi thì Đại Úy B mới về!". Chỉ một đêm thôi, VC pháo kích không ngủ được, lại lo không biết sống chết lúc nào, sáng lại Đại Úy B gọi điện thoại về cho Đại Úy Q Đại Đội phó, hối thúc cho sĩ quan tiếp liệu vào gấp tiểu đoàn 210 Trung Hạng Yểm Trợ Quân Cụ ở Đà Nẵng, bằng mọi giá, bằng mọi cách xã giao, làm sao xin ứng trước gấp một số đầu di động cho đại bác, để giải thoát cho Đại đội trưởng đang bị nhốt làm con tin ở trên căn cứ (chứ không phải để giải phóng cho mấy khẩu súng đang bị tắt nòng vì thiếu cơ phận!). Đó, làm việc với Tướng Trưởng là như vậy đó.

Sư Đoàn 1 Bộ Binh trong thời gian Tướng Trưởng làm Tư Lệnh Sư Đoàn được các cố vấn Hoa Kỳ đánh giá là Sư Đoàn thiện chiến nhất của quân lực.

Đây lại là Sư Đoàn cộng, nghĩa là có đến 4 Trung đoàn. Quân số 18 ngàn người. Do đó bảng cấp số của các đơn vị yểm trợ cũng đông hơn ở các sư đoàn khác. Thời gian tôi làm Đại đội trưởng Đại đội Tiếp liệu, quân số của đại đội có lúc lên đến 340 người, trong đó gồm 15 Sĩ quan và 60 Hạ sĩ quan.

Thời gian nầy các cố vấn Hoa Kỳ đã đi đến cấp Tiểu đoàn ở những đơn vị bộ binh và tới cấp Đại đội ở những đơn vị yểm trợ. Tâm lý các sĩ quan Việt Nam thường hay coi thường kinh nghiệm của các cố vấn Mỹ, họ nghĩ rằng những cố vấn Hoa Kỳ chưa có kinh nghiệm chiến trường bằng họ. Họ chỉ thấy một lợi ích duy nhất là có cố vấn Mỹ đi theo thì mỗi khi cần gọi phi cơ hay pháo binh yểm trợ thì được nhanh hơn, và nhất là khi cần máy bay để tải thương. Biết tâm lý như vậy nên có hôm Tướng Trưởng đã nói với các Sĩ quan Tiểu đoàn Trưởng rằng: Các anh em không nên coi thường các Sĩ quan cố vấn. Họ tuy chưa ra mặt trận nhiều nhưng họ đã được đào tạo rất kỹ lưỡng. Bao nhiêu kinh nghiệm của những cuộc chiến tranh ở khắp nơi trên thế giới đã được người Mỹ viết thành sách và họ đã đào tạo cho sĩ quan của họ một cách chính quy ở tại các trường võ bị danh tiếng mà cả thế giới đều biết đến.

(Năm 1991 khi Hoa Kỳ và đồng minh mở chiến dịch Bão Sa Mạc để giải phóng Kuwait khỏi sự xâm lăng của Iraq, ông Tướng Mỹ Tư Lệnh Chiến Trường là Đại Tướng H. Norman Schwarzkopf đã nói với báo chí rằng: Thành công hôm nay chính là nhờ ông đã học được những kinh nghiệm chiến trường với Trung Tướng Ngô Quang Trưởng! Và ông nói thêm: "He is the most brilliant tactical commander I'd ever know").

Trong thời gian làm Đại đội trưởng Đại đội Tiếp liệu tôi bị Tướng Trưởng lưu ý một lần về những giây leo ngoài bờ thành của đơn vị, phía sau kho xăng. Thành Mang Cá Lớn là một trại binh của triều Nguyễn, bờ thành bao bọc chung quanh rất cao, nhưng từ trên trực thăng ông đã thấy có những giây leo ở ngoài, VC có thể dùng những giây đó để leo vào trong đơn vị được. Vậy Là Chủ Nhật đó thầy trò tôi phải đi bọc ra ngoài khai quang cho hết đám giây leo (mặc dầu ông chỉ mới chỉ thị vào ngày Thứ Bảy, với ông, nói là phải làm ngay). Ông đã để ý đến cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Tướng Trưởng không thích Chương trình Nông Mục quân đội, mặc dầu ông không chính thức nói ra. Tôi nhớ có lần ông đến thăm Trại Nông Mục Sư Đoàn ở thành Mang Cá Nhỏ (trại Hải quân triều Nguyễn), ông hỏi tôi quân số của trại (quân số loại 2), sau khi tôi báo cáo quân số, ông chỉ nói: Số thu nhập chắc không đủ để trả lương cho số lính ở đây!

Và kỷ niệm đậm nét nhất với ông là về đợt tấn công của Việt Cọng vào Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 1 và vào Thành phố Huế vào Tết Mậu Thân.

Chiều 30 Tết năm 1967, tôi đi với đoàn xe tiếp tế thực phẩm cho điểm tiếp liệu loại 1 của đơn vị ở trong thành Quảng Trị về, khi đi ngang qua cầu An Hòa, thấy Đại Đội Công binh của Mỹ thường ngày đóng ở đây để làm đường và làm cầu bỗng dưng rút đi đâu mất, trong lúc mới sáng hôm đó khi đi qua đây chúng tôi vẫn còn thấy họ. Sau nầy khi kiểm chứng lại tôi mới biết, không những chỉ toán nầy mà tất cả những toán khác ở nhiều nơi khác nữa, cũng đều được lệnh rút về Phú Bài như vậy. Hình như về phía Mỹ họ biết trước cuộc Tổng tấn công đêm nay của Việt Cọng. Còn phía quân đội VNCH chúng ta thì chỉ có lệnh cấm trại 100% như thường lệ mà thôi. Thành thử không ai quá quan tâm, vì hầu như trước mọi ngày lễ lớn, kể cả những ngày lễ của ngoài Bắc, chúng tôi vẫn đều phải cắm trại, để đề phòng VC tấn công để mừng lễ lớn của họ.

Đúng thời điểm Giao Thừa thì tiếng súng bắt đầu nổ, tiếng súng lẫn với tiếng pháo mừng Xuân của bà con. Khoảng nửa giờ sau thì nghe những tiếng nổ lớn hơn của trọng pháo, cũng không phân biệt được đâu là pháo của địch, đâu là phản pháo của ta. Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 1 Bộ Binh nằm trong thành Mang Cá Lớn cùng với một số đơn vị kỹ thuật gồm Tiểu đoàn 1 Truyền tin, Tiểu đoàn 1 Quân y, Đại đội 1 Quân nhu, Đại đội Tổng Hành Dinh và Quân Y Viện Nguyễn Tri Phương. Vòng thành chuông vuông mỗi bề vào khoảng gần một cây số. Bờ thành xây cao và có hồ nước bao bọc hai phía, do đó VC chỉ tấn công hai mặt không có hồ nước là Tiểu đoàn 1 Quân y và Đại đội 1 Quân nhu mà thôi. Phía Đại đội Quân nhu bị nhẹ hơn vì ở bên ngoài tiếp giáp với nhà dân, VC khó triển khai đội hình tấn công hơn. Chúng tôi đã đẩy lui được VC nhờ khẩu đại liên ở trên lô cốt ở góc thành, còn lính Quân nhu thì có người hình như chưa hề biết ném lựu đạn, mấy hôm sau khi cho một trung đội ra đóng chốt ở ngòai, chúng tôi phát hiện có một số lựu đạn anh em ném ra đêm hôm đó chưa được rút chốt!

Mỗi buổi tối đến giờ giới nghiêm các cửa đi vào Thành nội đều được đóng lại bằng những con ngựa sắt và kéo kẽm gai Concertina. Và ở mỗi cửa thành đều có một tiểu đội canh gác. Đại đội 1 Quân nhu được phân công gác cửa An Hòa. Tối đó Việt Cộng đã dùng giây thừng leo thành vào và tấn công toán lính gác bằng lựu đạn. Còn ở cưả Hữu thì họ dùng một người đàn bà ngồi trên xích lô, độn bụng cho to lên và rên la như sắp sinh, xin được mở cửa để vào nhà hộ sinh Thành Nội, có mấy người nhà là đàn ông cầm đuốc đi theo. Động lòng, lính gác kéo cổng cho vào thì họ tung lựu đạn. Bị tấn công bất ngờ toán lính bị thương và bỏ chạy, lực lượng của họ tràn vào Thành Mang Cá phía Tiểu đoàn 1 Quân Y là bị tấn công mạnh nhất, ở đây lại ngay phía trước mặt của Bộ Tư Lệnh. Việt Cộng đã chọc thủng vách tường và tràn vào một góc của Tiểu Đoàn Quân y. Thấy lính Quân Y khó có thể đẩy lui được VC, Tướng Trưởng mới gọi Đại đội 1 Hắc Báo ở phi trường Thành Nội qua tiếp ứng. Đại Úy PVD đã chỉ huy Đại đội với đội hình hàng dọc, vừa chạy vừa đánh, đã vào được thành Mang cá Lớn, tiếp tay với Tiểu đoàn 1 Quân y đẩy lùi VC ra khỏi vòng đai BTL.

Những ngày sau đó Tướng Trưởng đã chỉ huy các đơn vị tác chiến của Sư Đoàn 1 Bộ Binh, phối hợp với các đơn vị Tổng trừ bị như Dù và Thủy Quân Lục Chiến, cùng với các đơn vị Đồng minh, đẩy lui hoàn toàn các đơn vị địch ra khỏi thành phố Huế, làm cho địch quân tổn thất rất nặng nề. Thời gian nầy cũng có được sự yểm trợ của Hải pháo của Hoa Kỳ từ các chiến hạm ở ngoài khơi bắn vào nhưng về yểm trợ của máy bay thì rất ít vì bầu trời lúc nào cũng đầy mây. Việt Cộng đã nghiên cứu kỹ về thời tiết, từ Lập Xuân đến Vũ Thủy bầu trời chỉ mây, mưa và không có nắng! Thành phố Huế bị tấn công và chiếm đóng một phần trong thời gian 28 ngày đó.

Rời chức vụ Tư Lệnh Sư Đoàn 1 Bộ Binh vào đầu năm 70 để vào nhận chức Tư Lệnh Quân Đoàn 4 kiêm Tư Lệnh Vùng 4 Chiến thuật, Tướng Ngô Quang Trưởng đã ra lại Đà Nẵng vào đầu năm 72 để kịp thời tổ chức cuộc Tổng phản công tái chiếm cổ thành Quảng Trị. Nhìn bề ngoài với gương mặt lạnh lùng khắc khổ, ai cũng tưởng Tướng Ngô Quang Trưởng là một người khô khan. Nhưng bên trong ông lại là một con người tình cảm. Trong buổi lễ chia tay trước hàng quân ở sân cờ Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn để vào Nam nhận nhiệm vụ mới, sau khi ngắn gọn ngỏ vài lời cảm ơn và từ giả với toàn thể Sĩ quan, Hạ sĩ quan và Binh sĩ thuộc quyền, ông đã khóc, khiến cho các cố vấn Mỹ đứng bên lúc đó bối rối và kinh ngạc.

Mấy dòng hồi ký để tưởng niệm một vị Tướng Lãnh tài ba, tận tụy với nhiệm vụ, thanh sạch trong đời sống, xứng đáng để làm gương cho nhiều người.

Orange County những ngày cuối tháng 3 năm 2007