Sunday, April 27, 2008

Vinh Danh Những Vì Sao Đất Nước (Thơ)


Vinh Danh Những Vì Sao Đất Nước

Tháng Tư về khơi mối hận thiên thu
Mây tang phủ lên bầu trời Quốc Tổ
Nhớ bao anh hùng thơm danh muôn thuở
NAM, PHÚ, VỸ, HƯNG, HAI, CẨN... tên Người !

Trước cọc bắn vẫn đanh thép ý lời:
“Muốn nhìn sông núi trước giờ gục chết !”
Lẫm liệt oai phong một trang hào kiệt
Cọp ba đầu rằn HỒ NGỌC CẨN lưu danh !

Tướng Biệt Động Quân liêm khiết, đa năng
Huấn luyện, tham mưu, chiến trận bao năm
Tên TRẦN VĂN HAI sử vàng ghi đậm
Vận nước suy tàn - tiết tháo hy sinh !

Xin nghiêng mình chào NGUYỄN KHOA NAM hùng anh
Hổ Tướng miền Tây theo thành tự sát
Loạt đạn nổ vang thay lời thề “Sát Đát !”
Rừng núi chuyển rung bạt vía giặc thù !

Bình Long, An Lộc - song Lê anh hùng
Gương tử thủ nêu cao, nức lòng quân sĩ
NGUYÊN VỸ, VĂN HƯNG lừng danh thế kỷ
Bia khắc danh đề - thanh sử muôn thu !

Tiếc thương PHẠM VĂN PHÚ Kontum, Pleiku
Vị danh tướng của bao thời trận mạc
Khí hùng anh nào để lọt vào tay giặc ?
Kết liễu đời mình - độc dược quyên sinh !

Hồn thiêng sông núi tiếp dẫn hương linh
Quý danh tướng và bao anh hùng dân tộc
Tháng Tư đại tang triệu hồn bật khóc
Thắp nén hương lòng tưởng niệm anh linh !

PHẠM HOÀI VIỆT

  THÁNG TƯ THƯƠNG TIẾC

  -Kính dâng quý hương linh tử sĩ QLVNCH.

  Vị quốc vong thân chiến hữu ơi !
  Uy danh khí tiết mãi muôn đời
  Bình Long một thuở bay hồn giặc
  An Lộc nghìn thu rạng giống nòi
  Sông núi vẹn tình không nhạt lảng
  Nước non tạc dạ chẳng hề vơi
  Tháng Tư Quốc Hận mài gươm báu
  Tưởng niệm anh linh kính mấy lời

  Phạm Hoài ViệtLƯU VONG VỌNG QUỐC

Cô đơn lê bước khoảng đường dài
Vọng tưởng quê nhà lệ thấm cay
Hải ngoại trông vời tình cố quốc
Non sông mỏi đợi bậc anh tài
Lời ru nhớ nước nghe nao dạ
Tiếng hạc kêu sương thúc sánh vai
Khẽ hỏi ai người thương đất Tổ ?
Giang san hưng phục há co tay

Phạm Hoài Việt

  TƯỞNG NHỚ NGÔ QUANG TRƯỞNG

  Nhân mùa Quốc Hận kính tri ân
  Nhớ đến Ngô Quang Trưởng tướng quân
  Ðức độ dân yêu người nghĩa khí
  Tài ba lính phục bậc trung can
  Vào sinh đuổi giặc không chùn sức
  Ra tử ngăn thù chẳng kể thân
  Muôn thuở danh lưu Quân Sử Việt
  Người về thượng giới hưởng phong thần

  Phạm Hoài Việt

No comments: