Sunday, April 27, 2008

Ba Mươi Tháng Tư Ngày Ngày Nhớ
Ba Mươi Tháng Tư Ngày Ngày Nhớ


Ngậm ngùi đau xót Tháng Tư ơi
”Giải phóng” tang thương triệu kiếp người
Ròng rã Ba ba (*) năm đằng đẵng
Mây ngàn gió núi có ngừng trôi ?!

Dẫu thân lưu lạc, đường Vong Quốc
Hồn vẫn vọng về lối Cố Hương
Tiếp bước Cha Anh ngăn giặc đỏ
Bằng ngòi bút nhỏ tỏ hờn căm

Cờ Vàng ngạo nghễ giương trong gió
Lồng lộng Trời Cao chống bạo cường
Sát cánh cùng Hiền Dân Bị Trị (**)
Đập tan cuồng vọng lũ Vô Luân (***)

Ngàn năm Sử Việt Gương Oanh Liệt
Luôn diệt nội thù đuổi ngoại xâm
Nhắn "đứa" rước voi giày Mã Tổ
Khuyên "thằng" mãi Quốc để cầu vinh

Non mòn biển cạn luôn ghi nhớ
”Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư”
Bán Nước Buôn Dân loài khuyển mã
Tội đồ dân tộc Sử Còn ghi

Bán Nước Buôn Dân loài PHẢN QUỐC
Việt Nam cộng sản đảng tàu nô
Ba Mươi Tháng Tư ngày ngày nhớ
Cộng sản còn, còn Họa Diệt Vong

Hãy đứng lên ! Đồng Bào, Tuổi Trẻ !
Diệt cộng thù, gìn giữ Giang Sơn
Hãy đứng lên ! Đồng Bào, Tuổi Trẻ !
Diệt cộng thù, Dựng Lại Quê Hương ..

(Viết trong ngày Ngọn Đuốc Máu của tập đoàn bá quyền bành trướng tàu hán đến Úc Châu, dưới chiêu bài “Rước đuốc Thế Vận Bắc kinh 2008” ..

(*) Ba mươi ba
(**) Quốc Dân Tây Tạng
(***) Tập đoàn bành trướng tàu hán )

conbenho
Nguyễn Hoài Trang
24 Tháng Tư 2008

No comments: