Sunday, April 27, 2008

Quốc Hận 30-04-2008


Canberra ACT
Úc Châu
27-04-2008


Gần hai ngàn đồng hương từ các tiểu bang khắp nơi trên toàn nước Úc tề tựu về Canberra trước tòa đại sứ Việt Cộng để tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư và lên án sự thói nát của nhà cầm quyền cộng sản. Đã 34 năm cầm quyền, nhưng nhà cầm quyền CSVN vẫn chưa đem lại cơm no áo âm cho người dân.

Với sự hiện của đại diện các hội đoàn đoàn thể, các tổ chức tôn giáo và đại diện Cộng Đồng Người Việt Tự Do của liên bang và các tiểu bang. Các vị đại diện đã phát biểu và tố cáo nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã dâng giang sơn của Tổ Quốc cho Trung Cộng và bán các trẻ em và phụ nữ cho Đài Loan, Mã Lai và xuất khẩu lao động hàng ngàn công nhân VN sang nước ngoài. Đặc biệt năm nay đánh dấu 40 năm Tết Mậu Thân, tưởng niệm đến biết bao dân vô tội đã chết một cách oan uổng trong biến cố Tết Mậu Thân 1968. Đồng thời cũng lên án nhà cẩm quyền CSVN đã hèn nhát để Trung Cộng đưa đuốc Thế Vận Hội Bắc Kinh qua hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Buổi lễ bắt đầu 12 giờ trưa và kết thúc vào khoảng 2 giờ 30. Kế đến đồng hương cùng nhau đến Đài Tưởng Niệm Úc Việt để làm lễ tri điệu tưởng niệm cho 504 chiến sĩ Úc và các chiến sĩ của Quân Lực VNCH đã hy sinh trong trận chiến ở Việt Nam để bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam.

Dưới đây là một vài hình ảnh và thâu thanh trước tòa đại sứ Việt Cộng và tại Đài Tưởng Niệm Úc Việt trên đường ANZAC Parade ở Canberra.Bấm vào đây để lấy về nghe âm thanh cuộc buổi tình

Trích từ lyhuong.net

No comments: