Monday, April 21, 2008

Buổi ra mắt sách Đóa Hồng Gai


Hình ảnh buổi ra mắt Hồi Ký Đóa Hồng Gai
tại trung tâm cộng đồng Người Việt Tự Do NSW Úc Châu
Bonnyriggs


Nguyễn Thanh NgaNo comments: