Sunday, May 11, 2008

Thông Báo Tổ Chức Lễ Kỷ Niệm 42 Năm Ngày Quân Lực VNCH 19-06

BAN TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY QUÂN LỰC VNCH 19-06
THE 42ND ANNIVERSARY OF THE REPUBLIC OF VIETNAM ARMED FORCES DAY

4714 Rainier Ave S. Suite # 106 – Seattle, WA 98118
Tel: (206) 293- 2231. Email: pham243@comcast.net

THÔNG BÁO
V/V Tổ Chức Lễ Kỷ Niệm 42 Năm Mừng NGÀY QUÂN LỰC VNCH 19-6 (1966-2008)


Đồng Kính Gửi:

Quý Tổ Chức Tôn Giáo, Quý Cộng Đồng và Tổ Chức Chính Trị

Quý Tổ Chức Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH

Quý Cựu Thành Viên các Lực Lượng Địa Phương Quân Nghĩa Quân, Cảnh Sát Quốc Gia, Cảnh Sát Dã Chiến, Xây Dựng Nông Thôn, Tham Sát Tỉnh và Viên Chức Xã Ấp_VNCH.

Quý Chiến Sĩ Thương Phế Binh VNCH

Quý Bà Quả Phụ và Thân Nhân Gia Đình Tử Sĩ VNCH và Hoa Kỳ

Quý Cơ Quan Truyền Thông, Báo Chí, Truyền Hình , Quay Phim, Nhiếp Ảnh

Quý Chiến Hữu, Quý Đồng Hương Trong và Ngoài Tiểu Bang Washington.

Trân Trọng Kính Thông báo:

Với sự yểm trợ và giúp đỡ tích cực của các Hội Đoàn Quân Đội, các chiến sĩ thuộc các Quân Binh Chủng Quân Lực VNCH và các đơn vị thuộc Quân Lực Hoa Kỳ và Đồng Minh; các Đoàn Thể Phụ Nữ, Sinh Viên, Học Sinh, Các Sử Gia, Các Trường Đại Học, Trung Tâm Võ Thuật, các Hoa Hậu, Á Hậu, các Ca Sĩ, Nhạc Sĩ, Nghệ Sĩ, Văn, Thi Sĩ tại địa phương, TB California, Vancouver B.C. Canada và những tấm lòng vàng của các Nhà Hoạt Động Cộng Đồng (Community Activists) trong Tiểu Bang.

Chúng tôi, Liên Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH Tiểu Bang Washington sẽ phối hợp cùng các tổ chức và cá nhân để tổ chức:

Lễ Kỷ Niệm 42 Năm Mừng Ngày Quân Lực VNCH 19-6 năm 2008

với Chủ Đề

"Tiếp Nối Giòng Máu Anh Hùng"
Địa Điểm, Ngày, Giờ như sau:

Trường Aki Kurose (Sharples Miđle School cũ)
3928 S.Graham
Seattle, WA 98118

No comments: