Sunday, April 12, 2009

THƠ TƯỞNG NIỆM NGÀY QUỐC HẬN 30/4/1975Hồ Công Tâm


1. DOANH TRẠI NGÀY 30/4/1975

Lệnh buông súng đợi để bàn giao
Doanh trại còn nguyên giặc chửa vào
Súng đạn ngổn ngang ngoài vọng gác
Quân trang bừa bãi cạnh bờ rào
Chiến công một thuở từng oanh liệt
Xương máu hai miền uổng biết bao
Nhìn ngọn cờ vàng trong khoảnh khắc
Tướng quân cố nén lệ tuôn trào


2. THIẾU TƯỚNG PHẠM VĂN PHÚ tuẫn tiết tại Sài Gòn

Hiệp định Ba Lê bán đứng rồi
Đồng Minh bội phản bạc như vôi
Cao nguyên triệt thoái còn đâu nữa
Đất nước tan tành mất tới nơi
Lê kiếp sống thừa trên đất khách
Chẳng thà tuẫn tiết tại đây thôi
Một chai độc dược vào thanh sử
Danh tướng đời nay được mấy người

3. CHUẨN TƯỚNG LÊ NGUYÊN VỸ TUẪN QUỐC

Sĩ quan quả cảm lại thanh liêm
Chẳng đội trời chung lũ Búa Liềm
Tư lệnh Sư Đoàn 5 dũng mãnh
Chỉ huy trận mạc rất uy nghiêm
Đương đầu địch thủ tay mưu lược
Đối diện Đồng Minh chẳng tị hiềm
Nhật lệnh bàn giao, giờ phút chót
Một viên đạn cuối ... giấc cô miên!

4. THIẾU TƯỚNG NGUYỄN KHOA NAM

Danh tướng Khoa Nam rạng sử xanh
Thung dung tựu nghĩa, chết theo thành
Thương dân, chiến cuộc tàn đâu nỡ
Yêu lính, hòa bình nhục chẳng đành!
Đời sống không xa hoa vật chất
Ra đi vẫn đởm lược hùng anh
Một vì Sao Sáng trong đêm tối
Cũng đủ soi cho nước vận hành

5. CHUẨN TƯỚNG LÊ VĂN HƯNG

Sáu chục ngày đêm pháo nổ oành
Chiến hào nồng nặc máu xương tanh
Bốn sư đoàn địch vào công hãm
Một tướng quân ta quyết thủ thành
An Lộc kiêu hùng ghi chiến tích
Bình Long anh dũng rạng uy danh
Còn dân, còn nước, còn hương khói
Dẫu thác, ngàn đời đẹp sử xanh!

6. CHUẨN TƯỚNG TRẦN VĂN HAI

Tướng Hưng cùng với Khoa Nam
Tuẫn tiết theo thành thác đã cam!
Vận nước suy vi đành thúc thủ
Việc nhà bối rối cũng khôn kham!
Lẽ đâu sống nhục quên danh dự
Thà được chết vinh giữ phẩm hàm
Chén rượu hòa tan viên độc dược
Ngàn xưa danh tướng vốn phi phàm!


7. ĐẠI TÁ HỒ NGỌC CẨN vị quốc vong thân

Không đội trời chung với sói lang
Một còn một mất chẳng đầu hàng
Mắt trừng họng súng, lời đanh thép
Miệng mắng quân thù, dạ sắt gang!
"Cộng Sản độc tài, quân cướp nước
Tự do dân chủ ... vẫn hiên ngang!"
Pháp trường nhỏ lệ ngùi thương tiếc
Một tấm trung can tỏ đá vàng!Hồ Công Tâm


* TƯỞNG NIỆM NHỮNG VỊ TƯỚNG TÀI CỦA QLVNCH

Tướng Quân tuẫn tiết tiếng để đời !
Cộng giặc lan tràn trận tuyết chơi,
Trách nhiệm điều quân nghinh chiến đỡ,
Quyền hành chỉ thị đánh mê tơi.
Tử Nam cháu “bác” mau đền tội,
Sinh Bắc lính quèn thí mạng toi.
Băm bốn năm trường thương xót khóc !
Trên ba thập kỷ dạ bồi hồi.

Phượng Hoàng Thành , April 01, 2009
Lê Đắc

No comments: