Wednesday, April 15, 2009

Vinh Danh Những Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân


Vinh Danh Những Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân
Và Các Chiến Sĩ Vô Danh Quân Dân Cán Chính
Việt Nam Cộng Hòa

Không Đầu HàngNo comments: