Saturday, April 5, 2008

Lễ bàn giao căn cứ Không Quân Nha Trang , Sĩ Quan Không quân Pháp và
Cố Thống tướng Lê văn Tỵ ( Trong hình là Trung Tướng) Tháng 7, 1955 Thượng kỳ VNCH

No comments: