Saturday, April 12, 2008

Tiểu Ðoàn 88 Biệt Ðộng Quân Và Trận Ðánh Tại Dak Pek

Vũ Đình Hiếu

Căn c Dak Pek là mt tin đn biên phòng nm gn biên gii Lào Vit, giáp vi qun Ba Tơ tnh Qung Ngãi và cách th trn Kontum 80 cây s v hướng tây bc. Lược Lượng Ðc Bit (LLÐB) Hoa Kỳ xây căn c này vào tháng 4 năm 1962 nhm mc đích ngăn chn, phá hoi đường xâm nhp t bc vào nam ca Cng Sn Bc Vit (CSBV). Đến ngày 30 tháng 11 năm 1970, Hoa Kỳ chuyn giao căn c này li cho Vit Nam Cng Hòa và được Tiu Ðoàn 88 Bit Ðng Quân (BÐQ) Biên Phòng trn gi.

Sau khi nh
n căn c, Tiu Ðoàn 88 được giao phó thêm nhim v hun luyn cho các tân sĩ quan v k thut trinh sát, vin thám, trước khi b sung cho các đơn v Bit Ðng Quân đang hành quân trên bn quân khu và Cam Bt. Trong trn chiến mùa hè đ la năm 1972, các đơn v Bc Vit tn công căn c Dak Pek nhưng tht bi, mt phn vì các binh sĩ Bit Ðng Quân chng tr d di, mt phn vì v trí chiến lược ca tri có nhiu đi núi, phân tán, nên tránh được ha lc pháo binh ca đi phương. Tht bi trong vic đánh chiếm Dak Pek, phía Bc Vit cho quân đi vòng xung phía nam đánh chiếm Tân Cnh và bao vây thành ph Kontum.

Trong năm 1973 ch
có nhng cuc chm súng nh không đáng k. Các đơn v Cng Sn vn không chiếm được Dak Pek mc du các tin đn khác như Ben Het, Dak Seang và qun Ba Tơ đã ln lượt rơi vào tay h. Cui năm 1973, Tiu Ðoàn 88 BÐQ kết hp vi Tiu Ðoàn 95 (tng đóng ti Bến Hết), Tiu Ðoàn 62 (tng đóng ti Polei Kleng) đ tr thành Liên Ðoàn 22 BĐQ. Liên đoàn vi hai tiu đoàn lưu đng thường xuyên hành quân trên vùng cao nguyên Kontum, Pleiku,Phú Yên. Còn Tiu Ðoàn 88 vn đóng quân gi căn c Dak Pek. Lúc này căn c Dak pek đã b cô lp hoàn toàn, mi vic liên lc vi bên ngoài, ti thương, tiếp tế đu bng trc thăng, ngoài ra tiu đoàn không còn được s ym tr ca pháo binh bn vì nm quá xa, sâu trong vùng đch chiếm đóng.

Hình ch
p ti căn c Dak Pek vào khong năm 1968-69 vi các binh sĩ Dân S Chiến Ðu VNCH. Căn c này được Hoa Kỳ xây vào năm 1962, v sau chuyn giao li cho Tiu Ðoàn 88 Bit Ðng Quân VNCH vào cui năm 1970. Trong chiến dch tng tn công mùa hè năm 1972, Bc Vit đã tht bi trong kế hoch đánh chiếm Dak Pek. Nhưng hai năm sau vi mt chiến dch bao vây trin miên và pháo kích lâu dài, Bc Vit đã gây tn tht nng n cho đơn v Bit Ðng Quân phòng th. Ngày 16 tháng 5/1974, căn c Dak Pek tht th. Tiu Ðoàn 88 BÐQ tuy đã chiến đu cc kỳ dũng mãnh, nhưng kết cuc cũng tan rã và coi như b thit hi gn 100% quân s. (HÌNH NH: VNCTLS sưu tm).

Vào cu
i tháng 3 năm 1974, trong khi hai Tiu Ðoàn 62 và 95 qun tho vi các đơn v Bc Vit thuc Sư Ðoàn 320 và Trung Ðoàn 95B trong vùng Kon Sơ Lu, đông bc Kontum thì nhn được công đin khn ca Tiu Ðoàn 88 gi v. Thiếu Tá Di (tiu đoàn trưởng) và sĩ quan tham mưu báo cáo cho biết các toán vin thám ca tiu đoàn phát hin s gia tăng hot đng ca đch. Nào là xe vn ti Molotova, công binh, dân công làm đường, v.v...

ch quân đang chun b tn công căn c chúng tôi. Stop. Yêu cu b ch huy khn gi gp lương thc, đn dược, mìn claymore, súng phóng ha tin M-72, thuc men. Stop." Đó là nhng li cu cu ca các quân nhân thuc Tiu Ðoàn 88 BĐQ. Các công đin gi v liên tc ti trung tâm hành quân liên đoàn. Mi người đu lo lng cho s phn ca căn c Dak Pek, yêu cu B Ch Huy Bit Ðng Quân ti Quân Khu 2 ym tr cho Tiu Ðoàn 88. Trong khi đó Liên Ðoàn 22 nhn lnh di chuyn đến vùng hành quân mi ti Plei Lang Ba thuc tnh Pleiku.

Trong m
t cuc chm súng gn căn c vào ngày 27 tháng 4 năm 1974, các binh sĩ Bit Ðng Quân tch thu mt tài liu cho biết Bc Vit đang chun b cho mt trn đánh dt đim căn c Dak Pek. Đu tháng 5 toán vin thám BĐQ khám phá mt hm cha 60 viên đn pháo binh 105 ly (tch thu được ca Vit Nam Cng Hòa trong chiến trn mùa hè đ la). Tuy nhiên, mt điu mà BĐQ không biết đến là Trung Ðoàn 29 (thuc Sư Ðoàn 324B) CSBV đã được di chuyn bng xe vn ti Molotova t thung lũng A Shau tnh Tha Thiên v vùng tam biên.

Vi
c x dng Trung Ðoàn 29 chng t kh năng di đng ca Bc Vit đã được phát trin cùng vi h thng đường xá và phòng không. Trách nhim dt đim căn c Dak Pek được trao cho Trung Ðoàn 29. Trung đoàn này đã bí mt di chuyn 75 dm và đt dưới quyn điu đng ca Mt Trn B3.

V
sĩ quan tiu đoàn trưởng ca Tiu Ðoàn 88 BĐQ có gi mt bc mt thư, ch m ra khi trường hp căn c Dak Pek b tràn ngp. Ông ta s hướng dn các binh sĩ sng sót băng rng vượt núi chy v Mang Buk, mt tin đn cách Dak Pek vào khong 60 cây s v hướng đông nam. Nhưng có l Thiếu Tá Di không có dp m bc mt thư đó ra đ thi hành.

B
t đu t ngày 10 tháng 5/1974, các trung đi BĐQ có nhim v lc soát bên ngoài căn c đã bt đu chm súng l t vi các đơn v tin phương ca đch. Hai ngày sau quân Bc Vit khi đu trn pháo kích lên v trí phòng th ca Tiu Ðoàn 88 bng đ loi đn, ha tin, và súng ci. Sau đó Trung Ðoàn 29 bt đu tn công các tin đn nh bên ngoài.

trong căn c, các binh sĩ Bit Ðng Quân chng tr mãnh lit, đy lui nhiu đt tn công ca đch. Trn đánh kéo dài bn ngày, thiếu ha lc ym tr ca pháo binh bn, tuyến phòng th ca Tiu Ðoàn 88 thu nh dn, tuy nhiên các binh sĩ vn không buông súng.

Đ
ến sáng ngày 16, sau khi tp trung đn pháo binh bn vào các v trí còn li ca Bit Ðng Quân, các cánh quân thuc Trung Ðoàn 29 CSBV có chiến xa T-54 ym tr đã siết cht vòng vây, tiến vào căn c. Tt c lô ct, công s phòng th trong căn c Dak Pek đu b sp dưới trn mưa pháo ca đch. Lúc đó Thiếu Tá Di vn còn liên lc vi các phi cơ ym tr. Trong trn này Không Quân đã bay hơn 70 phi v ym tr cho Tiu Ðoàn 88 BĐQ. Nhưng vì thi tiết xu và ha lc phòng không ca Bc Vit quá mnh m nên các phi v oanh kích đã kém nhiu hiu qu. Đến trưa, tiếng nói ca Thiếu Tá Di trên máy vô tuyến PRC-25 đã im lng dưới ha lc ca đch. Quân CSBV đã bn vào căn c hơn 7,000 đn pháo binh và ha tin trong vòng 12 tiếng đng h trước khi Tiu Ðoàn 88 BÐQ và căn c Dak Pek tht th.

Sau tr
n đánh căn c Dak Pek tháng 5/1974, báo cáo tn tht v Tiu Ðoàn 88 BÐQ là 100%. Tiu đoàn này đã b cô lp hơn mt năm, tt c các vùng xung quanh như Tân Cnh, Dakto đã mt vào tay quân Bc Vit. Tuy đã có kế hoch cho Tiu Ðoàn 88 rút v tin đn Măng Buk, nhưng Măng Buk li cách Dak Pek đến 60 km thì đâu th nào các quân nhân Tiu Ðoàn 88 có th tìm đường đến đó khi căn c Dak Pek tht th.

Vũ Ðình Hiếu
17 tháng 6 năm 1995

2 comments:

Anonymous said...

Thua ong Vu Dinh Hieu,
Theo ong, Sau trận đánh căn cứ Dak Pek tháng 5/1974, báo cáo tổn thất về Tiểu Ðoàn 88 BÐQ là 100%. Vay co phai la tat ca cac chien sy biet dong quan deu tu tran. Co ai may man con song sot khong? Nguyen toi co nguoi anh tham gia tran chien nay. Gia dinh toi rat mong tim duoc thi the cua anh toi.
Neu ong co duoc thong tin gi ve tran chien, xin ong vui long gui ve dia chi e-mail:lmyngan@yahoo.com
Kinh chuc ong khoe.
Xin chan thanh cam on.

Anonymous said...

Thua ong Vu Dinh Hieu,
Theo ong, Sau trận đánh căn cứ Dak Pek tháng 5/1974, báo cáo tổn thất về Tiểu Ðoàn 88 BÐQ là 100%. Vay co phai la tat ca cac chien sy biet dong quan deu tu tran. Co ai may man con song sot khong? Nguyen toi co nguoi anh tham gia tran chien nay. Gia dinh toi rat mong tim duoc thi the cua anh toi.
Neu ong co duoc thong tin gi ve tran chien, xin ong vui long gui ve dia chi e-mail:lmyngan@yahoo.com
Kinh chuc ong khoe.
Xin chan thanh cam on.