Tuesday, April 8, 2008

Tâm thư tháng Tư ĐenHỘI CỰU QUÂN NHÂN QLVNCH /QLD ÚC CHÂU
Tâm thư tháng Tư Đen

Kính thưa các chiến hữu và gia đình,

Đến tháng Tư này thì ta đã mất nước ba mươi ba năm. Trong ba thập niên điêu linh vận nước, nghĩ cho cùng anh em chúng ta, những chiến sĩ một thời, nay lưu lạc tha phương, lại là những người may mắn. Chúng ta không cần lo cảnh vợ con đói rách, không cần sợ bọn VC hà hiếp thân nhân. Có được cơm no áo ấm, tự do rồi thì con người nghĩ đến giải trí, nghĩ đến sự khuây khỏa. Đó là lẽ thường tình, là lẽ tất nhiên, vì hạnh phúc là mục tiêu theo đuổi của con người, không chỉ riêng của anh em CQN chúng ta.

Song, giữa người Việt với nhau thì có tình đồng hương, giữa CQN chúng ta lại có thêm tình chiến hữu và một mối u hoài của người cầm súng. Trong khi chúng ta may mắn làm chủ nơi xứ người, cầm lá phiếu của tự do, cầm đồng đô la của thế lực, thì biết bao hiêu chiến hữu còn sống trong cảnh địa ngục trần gian. Với những chiến hữu đã không may sa cơ, chết trong tay VC, thì gia đình hoạn nạn, tương lai tăm tối. Trong khi đó, bọn giặc cướp CS tiền muôn bạc vạn, sống trên tức tưởi của người dân.

    Chúng ta làm được gì?


    Chúng ta phải sống như thế nào để một mai ra đi, gặp lại những anh hùng vị quốc vong thân mà còn có thể bắt tay như một chiến hữu?

Thưa các chiến hữu và gia đình,

Có tháng Tư nào về mà chúng ta không nhớ đến một Lê văn Hưng, một Nguyễn Khoa Nam, môt Lê Nguyên Vỹ, một Phạm văn Phú, một Trần văn Hai, một Hồ Ngọc Cẩn, những anh hùng đã ra đi, ninh thọ tử bất ninh thọ nhục. Cái khí tiết của những bậc anh hùng, không phải ai cũng có, nhưng lòng đau quốc nhục thì mấy ai dễ quên.

Tháng Tư là tháng để tang! Để tang cho dân tộc. Để tang cho những anh hùng dã tuẫn tiết chết theo thành. Để tang cho hàng triệu đồng bào, chiến hữu đã bỏ mình, để ngày hôm nay con cháu ta đỗ đạt nơi xứ người.

Thưa các chiến hữu và gia đình,

Trong khi chúng ta đau buồn cho dân tộc, thương tiếc những khí hùng đã tử, thì Việt Cộng liên hoan.

Bọn mafia đỏ, trong thì bòn rút xương máu đồng bào, ngoài thì dụ ngọt để đồng hương mang tiền của về làm giàu cho bọn chúng. Trong khi con cái của các chiến hữu học tài thi lý lịch, bán thân cho ngoại nhân, thì bọn cậu ấm cô chiêu vung tiền mua trinh, xa xỉ trên mồ hôi của đồng bào.

Có lý nào trong tháng Tư mất nước mà ta lại về VN liên hoan cùng VC? Cho bọn chúng cười khinh?

Lòng dạ nào khi nghĩ đến Lê văn Hưng, Nguyễn Khoa Nam và những chiến sĩ anh hùng đã vị quốc vong thân, mà chúng ta lại vui vẻ mang tiền về cho bọn VC làm giàu thêm, trong mùa tang chế tháng Tư này?

Ai cũng có gia đình. Ai cũng nhớ quê hương. Ai cũng lưu luyến quê cha đất tổ. Song, là một CQN, ai mà không có một hùng khí của người chiến sĩ? Là gia quyến của CQN, ai mà không nghĩ đến những quả phụ, những cô nhi, những vòng khăn tang và những dòng lệ nghẹn ngào.

Do đó, thưa các chiến hữu và quý gia đình thân quyến,

Nghĩ đến cái nỗi quốc nhục, nghĩ đến ngày quốc hận, nghĩ đến những chiến hữu đã hy sinh, hôm nay chúng tôi mạo muội đề nghị cùng quý chiến hữu và quý gia đình, thân quyến, là chúng ta nhất định không về VN trong tháng Tư.

Tẩy chay bọn VC trong tháng Tư không làm chúng sụp đổ, nhưng ít ra ta chứng tỏ được cho chúng thấy tinh thần bất khuất của người CQN QLVNCH. Và quan trọng hơn nữa, tẩy chay du lịch VN vào tháng Tư để cho vong linh của những Lê Nguyên Vỹ, Lê văn Hưng, những anh hùng vị quốc vong thân, được an ủi dưới suối vàng.

Cửu tuyền ai bước hiên ngang
Tháng Tư dân tộc để tang anh hùng


Xin các chiến hữu, gia đình thân quyến hãy cùng chúng tôi, dứt khoát không về thăm nhà trong tháng Tư Đen hàng năm.

Kính xin hương hồn liệt vị anh hùng cùng chứng giám.

Nay kính,

Huỳnh Bá Phụng
Chủ Tịch


No comments: