Saturday, April 12, 2008

Tống Lê Chân


Vit Nam Hn Nước

Nh
ư bao đa danh khác , Tng Lê Chân đi vào huyn s Quân Lc Vit Nam Cng Hòa .

Tr
ước đó, Tng Lê Chân là mt tri biên phòng ca Lc Lượng Đc Bit VN (và HoaKỳ) tnh Bình Long , nm trong tm đi bác 155 ly t An Lc . Sau khi LLDB gii th, Tng Lê Chân được chuyn giao cho Tiu Đoàn 92 Bit Đng Quân trn gi . Vì v thế chiến lược , Tng Lê Chân là căn c ngăn chn s xâm nhp ca Cng Quân t Cam Bt vào Vit Nam , vào tn Bình Dương Lái Thiêu , ca ng vào Saigon . Vi đa thế chiến lược quan trng đó , Cng Sn Bc Vit tìm mi cách tiêu dit Tiu Đoàn 92 Bit Đng Quân .


Mùa Hè Đ
La 72 , Cng quân tn công An Lc và đánh phá Tng Lê Chân bng đ mi loi pháo . Ngoài ra , Cng quân còn tăng cường nhng loi phòng không SA7 , súng ci 122ly ... ngày đêm pháo vào Tng Lê Chân vi ý đnh trit h tin đn này . Nhưng Cng quân gp s chng tr kiên cường dũng mãnh dưới s ch huy ca Trung Tá Lê Văn Ngôn (được thăng cp ti mt trn) , Cng quân đã không đè bp được Tiu Đoàn 92 Bit Đng Quân , dù vũ khí phương tin và bin người ca chúng tri hơn quân trú phòng rt nhiu . Sc chu đng có hn , dn dn các cuc hành quân ca Tiu Đoàn phi thu hp , và con s thương vong và binh lính càng tăng . Nhưng Tiu Đoàn 92 BDQ vn đng vng trước áp lc nng n ca CSBV .

T
ng đt tiếp vin bng Không Quân đến Tng Lê Chân hiu qa ch trên dưới 50% , vì Cng quân ta các nút chn bít kín đường b và đan kín bu tri bng SA7 cùng đi pháo 122ly . Nhng phi v tiếp tế ca anh em Không Quân cho Tng Lê Chân là nhng phi v him nghèo , ra đi không hn ngày v . Sau này , Không Quân ch còn nhng chuyến bay đêm t An Lc , b xung quân s và bc thương binh ra khi vùng giao tranh . Đã có hai chiếc UH-1 và Chinook CH-47 b bn rơi ngoài vòng đai căn c , c phi hành đoàn và anh em b xung k sng người chết . Nhc thế đ biết áp lc Cng quân đè nng như thế nào trên TD92BDQ . Cái chết trong bàn tay và s sng vô cùng mong manh , thế nhưng tinh thn anh em binh sĩ rt cao .

Su
t mùa hè 72 , sang năm 73 Tng Lê Chân sng dưới s bao vây liên tc ca Cng quân , bng mi giá chúng dt đim quân trú phòng nơi đây . Và ngược li vi mi gía "cp ba đu" 92 chiến đu ngoan cường đến viên đn cui cùng . Tiu Đoàn 92 Bit Đng Quân đã đánh nhng trn đ đi , và năm 74 Tiu đoàn đã minh chng tinh thn chiến đu oanh lit đó ca binh chng và tp th Quân Đi nói chung . Sang năm 74 , sau gn 2 năm tri bao vây nã vào Tng Lê Chân hàng ngàn trái đn đ loi , CSBV xua quân tn công vào Tng Lê Chân . Tiu đoàn chng tr mãnh lit dù quân s hao ht hơn phân na . Tt c mãnh h 92 đng thng bn vào k thù tng đt xung phong . Hàng hàng lp lp quân Bc Vit phơi thây trên vòng đài căn c . Trung tá Ngôn gi pháo 155 ly ym tr ti đa cho căn c . Tng chiến sĩ Tiu đoàn 92 ln lượt ngã gc , dưới cơn mưa pháo và bin người CS . Người lính Tiu Đoàn 92 Bit Đng Quân ngã gc , Cng quân tràn ngp tng vòng đai căn c . Vùng kim soát thu nh li . Trung tá Ngôn và toàn quân s còn li bình tnh liên lc v An Lc gi ha lc tác x ti đa .

Đ
ến na đêm trong mt ngày tháng 5 năm 74 , An Lc mt liên lc vi Tng Lê Chân . Pháo binh ngưng tác x đ ch đón nhng người lính sng sót tr v An Lc . Nhưng , mãnh h 92 Bit Đng Quân đã gc ngã trên chiến trường sau khi bn hết viên đn cui cùng . Tin d bay v hu c .

Ti
u Đoàn 92 Bit Đng Quân b xoá tên .

Vi
t Nam Hn Nước

Khóc Tống Lê Chân

Tống Lê Chân , anh trọn nghĩa tiết
Ngàn đạn pháo đâu ngại hiểm nguy
Cọp ba đầu oai linh rừng núi
Giặc thù khiếp đảm chùn bước chân

Tống Lê Chân , tên vào huyền sử
Với ngàn ngày vây hãm mưa bom
Rừng trùng điệp quân thù chắn lối
Bầu trời cao lửa pháo từng cơn

Hè đỏ lửa xương tan máu đổ
Tống Lê Chân cùng phận thương đau
Kia mãnh hổ gầm vang rừng núi
Giặc rụng rời bạt vía tên anh

Cọp rừng núi tung hoành biên trấn
Biệt Động Quân nung chí diệt thù
Mỗi móng vuốt quân thù ngã gục
Từng tiếng gầm giặc chạy thoát thân

Nhưng than ôi ! hùm thiêng sa cơ
Vẫn hiên ngang chống trả lạnh lùng
Trong lửa pháo tử thần vờn bóng
An Lộc buồn khóc Tống Lê Chân

Từng mãnh hổ về cùng cát bụi
Biệt Động Quân trọn nợ núi sông
Chín Hai Tiểu đoàn vào muôn thưở
Giặc tràn ... thôi hết ! Vĩnh biệt Anh

Biệt Động Quân máu tô trang sử
Tống Lê Chân thương tiếc ngậm ngùi .

Việt Nam Hồn Nước
4/2003

No comments: