Sunday, May 4, 2008

Tháng Tư Đen nhớ Quốc Hận (Thơ)Tướng Phạm Văn Phú

Hiệp định Ba Lê bán đứng rồi
Đồng Minh bội phản bạc như vôi!
Cao Nguyên triệt thoái còn chi nữa?
Đất nước tan tành mất tới nơi!
Lê kiếp sống thừa trên đất khách
Chẳng thà tử tiết tại đây thôi!
Một chai độc dược vào thanh sử
Danh tướng đời nay dễ mấy người?

Hồ Công Tâm
***
  Tướng Lê Nguyên Vỹ

  Sĩ quan quả cảm lại thanh liêm
  Chẳng đội trời chung lũ Búa Liềm
  Tư lệnh Sư Đoàn 5 dũng mãnh
  Chỉ huy trận mạc rất uy nghiêm
  Đương đầu địch thủ, tay mưu lược
  Đối diện Đồng Minh chẳng tị hiềm
  Nhật lệnh bàn giao giờ phút chót
  Một viên đạn cuối giấc cô miên!

  Hồ Công Tâm
  ***
Tướng Nguyễn Khoa Nam

Danh tướng Khoa Nam rạng sử xanh
Thung dung tựu nghĩa, chết theo thành
Thương dân, chiến cuộc tàn, đâu nỡ
Yêu lính, hòa bình… nhục chẳng đành!
Đời sống không xa hoa vật chất
Ra đi vẫn đởm lược hùng anh!
Một vì sao sáng trong đêm tối
Cũng đủ soi cho nước vận hành!

Hồ Công Tâm
* * *

  Tướng Lê Văn Hưng

  Sáu chục ngày đêm pháo nổ oành
  Chiến hào nồng nặc máu xương tanh!
  Bốn sư đoàn địch vào công hãm
  Một tướng quân ta quyết thủ thành
  An Lộc kiêu hùng ghi chiến tích
  Bình Long anh dũng rạng uy danh
  Còn dân, còn nước, còn hương khói
  Dẫu thác, ngàn đời đẹp sử xanh!

  Hồ Công Tâm
  * * *
Tướng Trần Văn Hai

Tướng Hưng cùng với Tướng Khoa Nam
Tuẫn tiết theo thành, thác đã cam!
Vận nước suy vi đành thúc thủ
Việc nhà bối rối cũng khôn kham!
Lẽ đâu sống nhục quên danh dự
Thà được chết vinh giữ phẩm hàm!
Chén rượu hòa tan viên độc dược
Nghìn xưa danh tướng vốn phi phàm!

Hồ Công Tâm
* * *

  Đại tá Hồ Ngọc Cẩn

  Không đội trời chung với sói lang
  Một còn, một mất, chẳng đầu hàng!
  Mắt trừng họng súng, lời đanh thép
  Miệng mắng quân thù, da sắt gang
  "Cộng Sản xâm lăng, quân cướp nước
  Tư. do dân chủ mãi hiên ngang!"
  Pháp trường nhỏ lệ ngùi thương tiếc
  Một tấm trung can tỏ đá vàng

  Hồ Công Tâm
  * * *
Doanh trại ngày 30/4/1975

Lệnh buông súng đợi để bàn giao
Doanh trại còn nguyên giặc chửa vào
Súng đạn ngổn ngang ngoài vọng gác
Quân trang bừa bãi cạnh bờ rào
Chiến công một thuở từng oanh liệt
Xương máu hai miền uổng biết bao!
Nhìn ngọn cờ vàng trong khoảnh khắc
Tướng quân cố nén lệ tuôn trào

Hồ Công Tâm
* * *

  Tâm sự người lính già

  Phần tư thế kỷ nặng nề qua
  Người lính giờ đây tuổi đã già
  Đau xót quê hương ngày gẫy sung
  Nhớ thương đồng đội thuở xông pha
  Ngậm ngùi đất khách vầng trăng khuyết
  Tủi phận chinh nhân bóng xế tà
  Thao thức đợi chờ ngày quật khởi
  Mùa Xuân Dân Tộc khúc hoan ca

  Hồ Công Tâm

No comments: