Friday, June 20, 2008

Lễ Thượng Kỳ ngày QLVNCH 19/06

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 19/06/2008
tại công viên Cabra Vale Park
Cabramtta, Sydney NSW

Trần Văn Thinh

No comments: